Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì điện

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì điện

9 triệu 472 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì điện9,472,000 VNĐ