Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bảo trì toà nhà

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì toà nhà

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì toà nhà9,750,000 VNĐ