Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên buồng phòng

Biểu đồ lương nhân viên buồng phòng

5 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên buồng phòng5,666,000 VNĐ