Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên chạy bàn

Biểu đồ lương nhân viên chạy bàn

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên chạy bàn8,500,000 VNĐ