Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên chứng từ

Biểu đồ lương nhân viên chứng từ

10 triệu 475 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ10,475,000 VNĐ