Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên chứng từ

Biểu đồ lương nhân viên chứng từ

8 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ8,625,000 VNĐ