Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên cơ điện

Biểu đồ lương nhân viên cơ điện

10 triệu 257 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên cơ điện10,257,000 VNĐ