Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên cơ điện

Biểu đồ lương nhân viên cơ điện

8 triệu 661 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên cơ điện8,661,000 VNĐ