Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên digital marketing

Biểu đồ lương nhân viên digital marketing

10 triệu 266 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên digital marketing10,266,000 VNĐ