Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên digital marketing

Biểu đồ lương nhân viên digital marketing

11 triệu 785 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên digital marketing11,785,000 VNĐ