Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giám sát camera

Biểu đồ lương nhân viên giám sát camera

7 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giám sát camera7,666,000 VNĐ