Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giao hàng

Biểu đồ lương nhân viên giao hàng

9 triệu 292 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giao hàng9,292,000 VNĐ