Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

10 triệu 653 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật điện lạnh10,653,000 VNĐ