Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

Biểu đồ lương nhân viên kỹ thuật điện lạnh

9 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật điện lạnh9,625,000 VNĐ