Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên lắp máy

Biểu đồ lương nhân viên lắp máy

11 triệu 214 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên lắp máy11,214,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên lắp máy