Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên ngành hàng

Biểu đồ lương nhân viên ngành hàng

9 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên ngành hàng9,500,000 VNĐ