Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nghiên cứu thị trường

Biểu đồ lương nhân viên nghiên cứu thị trường

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nghiên cứu thị trường11,000,000 VNĐ