Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nghiên cứu thị trường

Biểu đồ lương nhân viên nghiên cứu thị trường

11 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nghiên cứu thị trường11,500,000 VNĐ