Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nhân sự tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên nhân sự tổng hợp

9 triệu 529 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nhân sự tổng hợp9,529,000 VNĐ