Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên nội dung

Biểu đồ lương nhân viên nội dung

10 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên nội dung10,375,000 VNĐ