Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế nội thất

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế nội thất

10 triệu 513 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế nội thất10,513,000 VNĐ