Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế thời trang

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế thời trang

13 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế thời trang13,916,000 VNĐ