Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế thời trang

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế thời trang

11 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế thời trang11,800,000 VNĐ