Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế web

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế web

9 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế web9,833,000 VNĐ