Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế web

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế web

11 triệu 214 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế web11,214,000 VNĐ