Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thời vụ

Biểu đồ lương nhân viên thời vụ

8 triệu 460 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thời vụ8,460,000 VNĐ