Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn bán hàng

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn bán hàng

9 triệu 530 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn bán hàng9,530,000 VNĐ