Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tư vấn tuyển sinh

Biểu đồ lương nhân viên tư vấn tuyển sinh

9 triệu 302 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tư vấn tuyển sinh9,302,000 VNĐ