Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sửa xe máy

Biểu đồ lương thợ sửa xe máy

5 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sửa xe máy5,333,000 VNĐ