Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý dự án

Biểu đồ lương trợ lý dự án

8 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý dự án8,375,000 VNĐ