Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý dự án

Biểu đồ lương trợ lý dự án

11 triệu 947 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý dự án11,947,000 VNĐ