Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý kinh doanh

Biểu đồ lương trợ lý kinh doanh

12 triệu 606 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý kinh doanh12,606,000 VNĐ