Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý kinh doanh

Biểu đồ lương trợ lý kinh doanh

9 triệu 690 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý kinh doanh9,690,000 VNĐ