Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm tại Thành phố Tây Ninh Tây Ninh

Công Ty Tnhh Srisawad
Nhân viên Kinh Doanh

Công Ty Tnhh Srisawad

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

– Thực hiện các hoạt động tìm kiếm khách hàng và thúc đẩy kinh doanh (Chăm sóc khách hàng, Telesales, các hoạt động Marketing…) – Tiếp đón khách hàng theo quy trình phục vụ của Công ty, ghi nhật ký khách hàng – Tư vấn cho khách hàng về các quy định, quy trình, sản phẩm dịch vụ của Công ty; – Thẩm định tài sản, tư vấn và thực hiện hợp đồng sử dụng dịch vụ: – Ghi nhận và quản lý các giao dịch hàng ngày tại Phòng giao dịch; – Quản lý, kiểm kê tiền, tài sản của Công ty và khách hàng theo đúng quy định; – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image
Ca trưởng Bảo vệ

Công Ty Tnhh Dv Bv Phát Triển Lá Chắn Thép 24H

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

- Ca Trưởng có nhiệm vụ thừa lệnh quản lý đội thực hiện đầy đủ nhiệm vụ điều hành, quản lý ca của mục tiêu, quản lý quân số, quản lý công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ khác. - Xây dựng kế hoạch tuần, tháng trình quản lý đội xem xét xác nhận, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặt khác phải triển khai kịp thời các văn bản của Giám Đốc ban hành và văn bản của Phòng Hành chánh - nhân sự đến các nhân viên thuộc quyền mình quản lý. - Thường xuyên kiểm tra các vị trí mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ. Mặt khác, phải lập biên bản những vi phạm về nội quy, quy chế của Công ty báo cáo Đề xuất cấp trên xử lý. - Duy trì họp ca hàng ngày, nhận xét, đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế. - Tiếp xúc chủ quản để trao đổi thông tin hai chiều. Tiếp xúc phải có biên bản và báo cáo quản lý tòan bộ nội dung tiếp xúc. - Phân công lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu một cách hợp lý, tuyệt đối tránh tình trạng phân công theo tình cảm cá nhân. - Báo cáo tình hình quân số hàng ngày về quản lý đội. - Báo cáo tình hình vi phạm, sự cố hàng ngày về quản lý đội. - Tuân thủ sự chỉ đạo cấp trên. - Thực hiện công việc theo quy trình, quy định Cty. - Hỗ trợ các phòng ban, khu vực khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image
Nhân viên bảo vệ

Công Ty Tnhh Dv Bv Phát Triển Lá Chắn Thép 24H

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

+ Tập trung cao độ để đảm bảo tình hình an ninh, an toàn luôn trong tầm kiểm soát + Trường hợp có khách gây rối, đánh nhau, nhân viên bảo vệ có trách nhiệm can ngăn ngay lập tức + Phối hợp cùng các nhân viên bảo vệ khác và các bộ phận liên quan xử lý vấn đề trong phạm vi quyền hạn + Báo cáo ngay với Tổ trưởng Bảo vệ hay Quản lý các trường hợp gây rối, làm mất trật tự mang tính chất nghiêm trọng hay nghi ngờ đối tượng khả thi… + Lập biên bản báo cáo tình hình vụ việc và hướng xử lý cho Tổ trưởng (nếu có)

xem thêm Xem thêm

no image
Đội trưởng

Công Ty Tnhh Dv Bv Phát Triển Lá Chắn Thép 24H

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

- Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ sung quân số khi thiếu hụt nhân sự và báo cáo Quản lý khu vực. - Đội Trưởng chuyên trách và bán chuyên trách có nhiệm vụ thừa lệnh quản lý khu vực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ điều hành, quản lý mục tiêu, quản lý quân số, quản lý công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ khác. - Xây dựng kế hoạch tuần, tháng trình quản lý khu vực phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặt khác phải triển khai kịp thời các văn bản của Giám Đốc ban hành và văn bản của Phòng Hành chánh - nhân sự đến các nhân viên thuộc quyền mình quản lý. - Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp thời, uốn nắn, nhắc nhở các vi phạm nhỏ. Phải lập biên bản những vi phạm về nội quy, quy chế của Công ty báo cáo Đề xuất quản lý xử lý. - Duy trì họp đội định kỳ tuần, tháng để sơ kết công tác nhiệm vụ của kỳ qua và triển khai công tác nhiệm vụ của kỳ tới. Nhận xét, đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế trong kỳ. - Tiếp xúc chủ quản để trao đổi thông tin hai chiều. Tiếp xúc phải có biên bản và báo cáo quản lý tòan bộ nội dung tiếp xúc. Mặt khác phải triển khai tinh thần đó cho tất cả nhân viên nơi mục tiêu mình tiếp xúc. - Phân công lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu một cách hợp lý, tuyệt đối tránh tình trạng phân công theo tình cảm cá nhân. - Riêng Đội Trưởng bán chuyên trách ngoài những nhiệm vụ trên thì phải trực như nhân viên bảo vệ. - Báo cáo tình hình quân số hàng ngày về quản lý khu vực. - Báo cáo tình hình vi phạm, sự cố hàng ngày về quản lý khu vực. - Tuân thủ sự chỉ đạo cấp trên. - Thực hiện công việc theo quy trình, quy định Cty. - Hỗ trợ các phòng ban, khu vực khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image
Quản lý khu vực

Công Ty Tnhh Dv Bv Phát Triển Lá Chắn Thép 24H

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

- Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng hàng tuần. - Quản lý khu vực có nhiệm vụ điều hành các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi khu vực mình quản lý, phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động của mình tại khu vực. - Có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với từng mục tiêu cụ thể trình Ban giám đốc phê duyệt. - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ được duyệt. Kiểm tra đôn đốc nhân viên cấp dưới thực hiện phương án đó có hiệu quả. - Triển khai tinh thần chỉ đạo của ban giám đốc và các văn bản có liên quan đến tận các Cán Bộ Nhân Viên bảo vệ. - Giúp Ban giám đốc trong công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ cấp đội. Đề xuất bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ do mình trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về việc đề xuất của mình. - Thường xuyên nắm chắc chất lượng hoạt động tại các mục tiêu. Đồng thời tham mưu cho Ban Giám Đốc để chỉ đạo nâng cao chất lượng bảo vệ. - Nắm chắc sự biến động quân số của các mục tiêu như: nghỉ việc, tự ý bỏ việc, nghỉ phép, chủ động thay thế bổ sung kịp thời để mục tiêu hoạt động tốt, quản lý mục tiêu mới triển khai, báo cáo mục tiêu bị cắt, đánh giá tìm nguyên nhân. - Hàng tháng đánh giá chất lượng bảo vệ kịp thời báo cáo Ban giám đốc bằng văn bản trước ngày 25 hàng tháng. - Đối với mục tiêu mới triển khai và mục tiêu phức tạp thì việc tiếp xúc Chủ Quản phải thường xuyên và báo cáo Ban Giám đốc. - Củng cố xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn khu vực, duy trì tốt chế độ họp báo cáo ngày, tuần, họp báo cáo tháng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo báo cáo, báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, phải có lịch công tác tuần và lịch công tác phải được duyệt của Ban Giám Đốc. - Đề xuất Ban Giám Đốc những khó khăn vướng mắc ở các mục tiêu thuộc khu vực mình quản lý và đưa ra những giải pháp thích hợp cho từng mục tiêu đó. - Báo cáo tình hình tuyển dụng hàng tuần về Ban giám đốc. - Báo cáo tình hình quân số hàng ngày về Ban giám đốc. - Báo cáo tình hình vi phạm, sự cố hàng ngày về Ban giám đốc. - Tuân thủ sự chỉ đạo cấp trên. - Thực hiện công việc theo quy trình, quy định Cty. - Hỗ trợ các phòng ban, khu vực khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

no image
Đội phó

Công Ty Tnhh Dv Bv Phát Triển Lá Chắn Thép 24H

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

- Thực hiện công tác tuyển dụng, bổ sung quân số khi thiếu hụt nhân sự và báo cáo Quản lý khu vực/ đội trưởng. - Đội phó có chức năng, nhiệm vụ tương tự như đội trưởng và được đội trưởng ủy quyền thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đội trưởng.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Địa điểm:

Công ty:

Với tọa độ 11°22′4″B 106°7′8″Đ, thành phố Tây Ninh là một tỉnh của Tây Ninh và thuộc vùng Đông Nam Bộ. Sở hữu diện tích 140km2 và 130.000 người cùng với hơn 3.750 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thì đây chắc chắn là địa điểm vô cùng đắc lợi dành cho các ứng viên phát triển bản thân. Tìm hiểu ngay những cơ hội việc làm tại Thành phố Tây Ninh qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

1. Tìm hiểu sơ lược về thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km về phía Tây Bắc, có vị trí chiến lược khi là nút giao thông giữa quốc lộ 22B đường đi đến cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát.

Được thành lập vào năm 2013, trải qua hơn 7 năm kể từ ngày lên thành phố đến nay,  địa bàn đã có chính thức 10 đơn vị hành chính trong đó có 7 phường là Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh và 3 xã là Bình Minh, Tân Bình, Thanh Tân.

Ở vị trí hiện tại, thành phố Tây Ninh đang tiếp giáp với huyện Dương Minh Châu về phía Đông, giáp huyện Châu Thành về phía Tây, phía Nam giáp với Hòa Thành, còn phía Bắc giáp với huyện Tân Biên và Tân Châu.

Tìm hiểu sơ lược về thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh
Tìm hiểu sơ lược về thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

Dựa vào những đặc điểm trên của thành phố Tây Ninh thì cán bộ địa phương đã đưa ra những định hướng mang tính chiến lược nhằm nâng cao đời sống của người dân cũng như giải quyết vấn nạn về việc làm cho lượng dân đông đúc tại thành phố này. 

Đó cũng chính là những điều mà tôi muốn gửi tới bạn trong bài viết này, hãy tập trùng tìm hiểu xem nơi đây đang có những đặc điểm nào là lợi thế để phát triển việc làm cho bạn và cho các ứng viên khác nhé.

2. Thực trạng phát triển kinh tế của thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Là trung tâm của tỉnh Tây Ninh lại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nơi đây đang mang sứ mệnh thúc đẩy nền kinh tế xã hội của tỉnh và các vùng lân cận.

Ở những giai đoạn trước nền kinh tế thành phố chủ yếu là nền kinh tế nông nghiệp, trải qua cả quá trình dài hình thành và phát triển thì đến nay địa bàn thành phố đã khoác lên mình bộ cánh mới khang trang hơn, màu sắc hơn.

Cụ thể ở những giai đoạn trước đây giá trị sản xuất của địa bàn đạt mức bình quân là 15.3%, thu ngân sách năm 2011 là sát nút 300 tỷ đồng trong đó có khu vực thương mại - dịch vụ đạt 16.8%/năm, công nghiệp - xây dựng đạt 13.8%, nông - lâm - ngư nghiệp đạt 8.5%. Nhưng cho đến nay, giai đoạn đến năm 2020 thì tổng sản phẩm trong tỉnh ước tính thực hiện 45.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thực trạng phát triển kinh tế của thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Thực trạng phát triển kinh tế của thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Ngoài ra nhờ việc quy hoạch và tái đầu tư trong địa bàn nên nơi đây đã thu hút được số lượng nhà đầu tư từ nước ngoài khá lớn đạt tới 966.46 triệu USD tăng 30% so với cùng kỳ những năm trước đó.

Nền kinh tế trong địa bàn thành phố phát triển không chỉ nhờ vào phát triển công nghiệp mà nó còn được ảnh hưởng bởi ngành du lịch. Sở hữu những địa danh đẹp “mê hồn người” cùng với những nét văn hoá dân tộc đặc sắc của người dân Tây Ninh có lẽ sẽ hớp hồn du khách thập phương. Một khi đã như vậy thì việc làm du lịch nơi đây sẽ đạt mức cao trào, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của thành phố nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung. 

3. Thông tin về doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố

Với con số trên 3.750 nhà đầu tư tương ứng với hơn 3.750 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và đang được hoạt động tích cực thì đây là địa bàn không hề đơn giản chút nào đúng không? 

Phần lớn trước khi đầu tư thì các “ông chủ” đều đã thị sát và nhận thấy rõ những tiềm năng mạnh mẽ thì họ mới bỏ tiền ra và đầu tư. Cho nên không còn nghi ngờ gì nữa rằng Thành phố Tây Ninh là nơi có sức hút về kinh tế khá lớn khiến các doanh nghiệp hay ứng viên đều không thể bỏ qua.

Thông tin về doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố
Thông tin về doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố

Hãy xem sự phân bổ của các doanh nghiệp tại nơi đây là như thế nào ở nội dung tiếp theo:

+) Phường 1 sở hữu hơn 800 doanh nghiệp và chủ yếu đóng tại địa bàn Khu phố 1, Khu phố 2 hay là đường Cách mạng tháng 8,...

+) Phường 2 đang chiếm tới hơn 340 doanh nghiệp, ít hơn phường 1.

+) Phường 3 với hơn 960 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở đường Nguyễn Trãi, đường Cách mạng tháng 8 hay là đường 30/4,...

+) Phường 4 đang sở hữu số doanh nghiệp là hơn 340, họ tập trung chủ yếu ở Khu phố 1, đường Lạc Long Quân và đường Cách mạng tháng 8,...

+) Phường Hiệp Ninh với hơn 280 doanh nghiệp

+) Phường Bình Minh khoảng 100 doanh nghiệp

+) Phường Ninh Sơn là hơn 330 doanh nghiệp

+) Xã Ninh Thạnh sở hữu hơn 150 doanh nghiệp

+) Xã Tân Bình đang sở hữu con số 64 doanh nghiệp

+) Xã Thạnh Tân với số lượng công ty là hơn 50

Qua những kết quả trên có thể nhận thấy rằng hiện tại Phường 3 đang là địa bàn chứa nhiều doanh nghiệp nhất trong toàn thành phố và bạn có thể dựa và kết quả này để đưa ra định hướng cho mình.

4. Một số những việc làm đáng lưu ý tại thành phố Tây Ninh

4.1. Việc làm Xuất nhập khẩu phát triển tại Tây Ninh

Địa bàn thành phố có lợi thế giáp cửa khẩu Mộc Bài và Mát Xa nên hoạt động xuất nhập khẩu được phát triển mạnh mẽ.  Giáp cửa khẩu việc giao thương hàng hóa cũng như việc di chuyển từ nơi này qua nơi khác của con người cũng được đẩy mạnh hơn. 

Việc làm Xuất nhập khẩu phát triển tại Tây Ninh
Việc làm xuất nhập khẩu tại Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Trên địa bàn hiện nay đang có nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:

+) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Châu Nguyễn có địa chỉ tại số 17 đường Cơ Thánh Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, phường Ninh Hiệp, Thành phố Tây Ninh.

+) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mỹ Việt TRADINGS với địa chỉ tại số 263/2 Khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh.

+) Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu VCT, địa chỉ tại số 49 Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh.

+) ...

4.2. Việc làm du lịch được chú trọng và phát triển

Núi Bà Đen - Đệ Nhất Thiên Sơn 

Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh còn đó

Thanh Tân hay là Ma Thiên Lãnh

Tây Ninh - Tòa Thánh một góc trời

 

Vàm Cỏ Đông đã vào trong câu hát

Vườn Xa Mát ríu rít tiếng chim kêu

Long Điền Sơn tà tà trong thanh lịch

Tháp Bình Thạnh dưới tán lá xum xuê

 

Mời bạn ghé miền Tây Ninh quê tôi

Có trái ngon, quả ngọt tình nồng thắm

Nàng thiếu nữ thướt tha trong nón lá

Một chút bâng khuâng lạc lối về!”

Những hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ trên có làm bạn hình dung đến một miền Tây Ninh đầy thơ mộng? Đó cũng chính là những hình ảnh được khắc sâu trong tâm trí người dân cũng như du khách đã từng ghé thăm vùng đất sông nước này.

Nhắc đến Tây Ninh tuy không có quá nhiều những địa danh nổi tiếng nhưng một số điểm có cảnh quan đẹp và hấp dẫn lại ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi vị khách đến thăm.

Những ai yêu thích vùng đất Tây Ninh sẽ thấy nơi đây gắn liền với du lịch Núi Bà Đen, Khu du lịch Ma Thiên Lãnh hay là Tòa Thánh Tây Ninh,... Để khai thác triệt để những lợi thế về du lịch, nhiều nhà đầu tư đã quyết tâm bỏ vốn và thành lập nên những công ty du lịch hoạt động về tổ chức tour du lịch tại địa bàn và các địa danh nổi tiếng khác trên cả nước.

Việc làm du lịch được chú trọng và phát triển
Việc làm du lịch được chú trọng và phát triển

Hãy xem cơ hội việc làm của bạn đang có ở những doanh nghiệp sau đây nhé:

+) Công ty TNHH Du lịch GOODO TOUR địa chỉ tại số 278 đường 30/4, phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+) Trung tâm Du lịch với trụ sở tại số 155 đường 30/4, thành phố Tây Ninh.

+) Công ty TNHH Du lịch Văn Nam, địa chỉ tại số 1003 đường Cách mạng tháng 8, Khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

+) ...

4.3. Việc làm xây dựng tại Thành phố Tây Ninh

Nhiều dự án công trình được xây dựng tại thành phố Tây Ninh như là đường xá, cầu cống, xây dựng các khu dân cư để đáp ứng tối đa những nhu cầu thiết yếu của người dân sinh sống và làm việc nơi đây.

Việc làm xây dựng tại Thành phố Tây Ninh
Việc làm xây dựng tại Thành phố Tây Ninh

Có thể kể đến một số doanh nghiệp như:

+) Công ty TNHH Xây dựng Lê Anh Khoa ở số 77, đường Tua Hai, Khu phố 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+) Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Hưng Phúc địa chỉ tại số 54, Hẻm 7 đường số 39, Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Hoà, Phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh.

+) Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến An Khang số 579 đường Bời Lời, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.

+) ...

4.4. Việc làm vận tải tại thành phố Tây Ninh

Việc làm vận tải tại thành phố Tây Ninh
Việc làm vận tải tại thành phố Tây Ninh

Nếu bạn đang có ý định xin việc ngành giao thông vận tải tại Tây Ninh hãy tham khảo một số doanh nghiệp dưới đây:

+) Công ty TNHH Vận tải Dũng Minh, địa chỉ tại số 505, Điện Biên Phủ, Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+) Doanh nghiệp Tư nhân Vận tải Phát Tấn Tài, trụ sở tại số 554 Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+) Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hải Vân địa chỉ tại Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4.5. Việc làm lao động phổ thông   

Sở hữu số lượng doanh nghiệp lớn chắc chắn địa bàn thành phố đã giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động đặc biệt là những lao động phổ thông hoặc tay nghề thấp. 

Việc làm lao động phổ thông
Việc làm lao động phổ thông   

Bạn có thể tham khảo một số doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn như là:

+) Công ty TNHH May mặc An Lành, địa chỉ tại số 451B đường Bời Lời, Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh.

+) Công ty TNHH May mặc T&T Tây Ninh địa chỉ số 6, Hẻm 17 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh.

+) Công ty TNHH May mặc WORLD địa chỉ tại số 5 tổ 16, kHu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh.

+) ...

5. Bí quyết tìm việc làm tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

5.1. Tìm việc qua trung tâm giới thiệu việc làm tại thành phố Tây Ninh

Bạn có biết rằng ngoài cách tìm việc làm trực tiếp thì còn phương pháp tìm việc vô cùng hiệu quả khác đó chính là tìm việc gián tiếp. Ở đây, cách mà tôi muốn chia sẻ tới bạn đó là đến trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn thành phố Tây Ninh để nhờ sự hỗ trợ từ những chuyên viên tư vấn.

Địa chỉ để bạn tham khảo đó là Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Tây Ninh có địa chỉ tại số 1291 khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bí quyết tìm việc làm tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Bí quyết tìm việc làm tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Với hình thức này, bạn sẽ không mất công đi nhiều địa điểm khác nhau mà vẫn có cơ hội tìm thấy được việc làm mà mình mong muốn. Đăng ký tìm việc sau đó bạn sẽ phải chờ họ tới khi họ tìm được vị trí phù hợp với bạn thì sẽ được liên lạc lại và bắt đầu đi phỏng vấn.

5.2. Tìm việc làm tại website timviec365.vn

Hình thức tiếp theo được đa số ứng viên sử dụng và đạt hiệu quả bất ngờ đó là tìm việc online. Đương nhiên là với website timviec365.vn bởi vì đây là thương hiệu uy tín trên thị trường trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm.

Tại timviec365.vn ứng viên có thể tìm kiếm việc làm tại thành phố Tây Ninh mà chẳng phải đi đâu hết, tất cả những việc làm mới nhất sẽ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên. 

Bên cạnh đó, khi tìm kiếm thông tin việc làm, nếu bạn tìm được việc làm ưng ý thì còn có thể tạo CV và nộp đơn ứng tuyển ngay tới nhà tuyển dụng đó để kết nối với họ trong thời gian sớm nhất. Điều đặc biệt hơn cả đó là dù bạn có ứng tuyển hàng chục hay hàng trăm lần trong ngày thì hệ thống cũng sẽ không tính 1 đồng phí nào cả, vì vậy hãy thả ga với timviec365.vn bạn nhé!

Bí quyết tìm việc làm tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Bí quyết tìm việc làm tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Như vậy, tìm việc tại thành phố Tây Ninh không quá khó, với timviec365.vn thì điều đó lạ càng trở nên đơn giản. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc nhận thông báo phản hồi thì các bạn hãy đăng ký tài khoản ứng viên của website nhé, như vậy bạn sẽ dễ dàng theo dõi và chủ động hơn trong việc liên lạc với nhà tuyển dụng đấy. Chúc các bạn vạn sự hanh thông trên con đường phía trước!


Tìm việc làm tại huyện Châu Thành, Tây Ninh

Giáp ranh với thành phố Tây Ninh chính là huyện Châu Thành - nơi có sông Vàm Cỏ cùng với đường biên giới với Campuchia dài khoảng 48km và có cửa khẩu Phước Tân. Vậy liệu rằng địa bàn huyện Châu Thành này có là điểm đến lý tưởng để bạn có thể “an cư lập nghiệp” cho tương lai của mình? Cùng timviec365.vn khám phá ngay vùng đất bí ẩn này qua những thông tin dưới đây bạn nhé!

Việc làm tại huyện Châu Thành, Tây Ninh

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm Tây Ninh

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm Tây Ninh

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại