Tìm kiếm nâng cao

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

LỌC THEO

THỜI GIAN ĐĂNG TIN

MỨC LƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM

Danh sách việc làm Lao động phổ thông tại Thành phố Châu Đốc, An Giang


Với cơ cấu dân số trẻ hiện nay trên toàn tỉnh Châu Đốc có đến 70% người ở trong độ tuổi lao động từ 16 - 45 tuổi. Vậy nên dù ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở đây chưa được phát triển mạnh bằng dịch vụ thương mại thì nó cũng là nơi giải quyết vấn đề việc làm và thất nghiệp cho dân cư nơi đây. Theo những nghiên cứu của phòng lao đọng xã hội có tới &5% thành phần lao động phổ thông của toàn tỉnh đang làm trong ngành này.  Các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được thành phố quan tâm đầu tư và phát triển đã giải quyết một phần cho lao động nhàn rỗi nông thôn.


Liên hệ qua skype