Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Nhân viên pha chế tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thời Trang DEAM

Nhân viên pháp chế kiêm kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Thời Trang DEAM

Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2020 10 - 15 triệu Chat

- Có ý kiến pháp lý đối với dự thảo hợp đồng, hợp đồng của Công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục (thành lập chi nhánh, thay đổi thông tin liên quan Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu,…….) - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc được phân công. - Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty (tại các bộ phận, cửa hàng, …) - Báo cáo tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên Tổng giám đốc - Có thể đi công tác. - Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tmdv Jarvis

Nhân viên kinh doanh nguyên liệu pha chế

Công Ty Tnhh Tmdv Jarvis

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2020 7 - 10 triệu Chat

- Tiếp nhận data khách hàng hiện có để tiếp tục bán hàng. - Tìm kiếm, mở rộng danh sách khách hàng, tăng doanh thu bán hàng. - Quản lý thông tin khách hàng. - Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng: chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng - Theo dõi tình hình thanh toán và thu hồi công nợ của khách hàng.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

Nhân viên Pháp chế tổng hợp

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2020 10 - 15 triệu Chat

1. Thực hiện công tác pháp chế 1.1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật và phổ biến, giải thích kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty để phổ biến cho các đơn vị có liên quan biết và thực hiện. 1.2. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và điều lệ các đơn vị thành viên. 1.3. Tham mưu về mặt pháp lý liên quan đến các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty và các đơn vị thành viên. 1.4. Hỗ trợ công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban. 1.5. Tham gia đóng góp ý kiến cho các nội quy, quy chế, quy định, quy trình của Công ty. Hoặc soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hợp đồng phù hợp với luật pháp Việt Nam 1.6. Chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với các loại mẫu hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác… do Công ty ký kết, ban hành. 1.7. Trực tiếp rà soát, thẩm định tính pháp lý của các dự thảo thỏa thuận, hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty và các đơn vị thành viên soạn thảo. Tham gia đàm phán các hợp đồng với các đối tác của Công ty khi cần thiết. 1.8. Phụ trách đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của Công ty, Giấy phép website Công ty với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). 1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do TĐV giao hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Xem thêm

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

Pháp chế QA

công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế fpt

Hà Nội

Hạn nộp: 31/08/2020 Thỏa thuận Chat

- Chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho ban điều hành, các phòng ban và thực hiện các vấn đề được phân công thuộc phạm vi chức năng pháp lý; • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết; • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tổ chức, kinh doanh của công ty nhằm giúp công ty hạn chế và kiểm soát tốt các rủi ro pháp lý trong hoạt động; • Thẩm định văn bản nội bộ, soạn thảo công văn và thẩm định hợp đồng gửi các đơn vị ngoài công ty; • Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của công ty trong lĩnh vực viễn thông và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động công ty; • Đại diện công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật viễn thông, cùng các quy định khác của nhà nước; • Các công việc khác theo sự phân công của ban tổng giám đốc, trưởng ban.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

Nhân viên pháp chế

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2020 10 - 15 triệu Chat

Mô tả công việc: 1. Tìm hiểu, cập nhật, phổ biến thông tin pháp lý: - Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các thông tin thay đổi về pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con. - Triển khai phổ biến thông tin, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sau khi được Ban Lãnh đạo phê duyệt. 2. Tư vấn, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm soát các hồ sơ pháp lý: - Tư vấn pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, soạn thảo văn bản pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý tại Công ty; - Chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu họp Hội đồng quản trị. - Phối hợp soạn hồ sơ và thực hiện các thủ tục như thành lập doanh nghiệp, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng vốn… - Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước. - Rà soát, góp ý chỉnh sửa các hợp đồng mua/bán, hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ của thư ký các cuộc họp HĐQT, Ban TGĐ; - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty theo quy định. 3. Một số công việc khác - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Công ty. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp

+ Xem thêm

Orchid Cafe

Nhân viên pha chế cafe, nhân viên phục vụ quán cafe

Orchid Cafe

Hà Nội

Hạn nộp: 20/05/2020 5 - 7 triệu Chat

Orchid Cafe có địa chỉ tại 75-77 Cao Lỗ - Thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Orchid cafe dự định khai trương vào tháng 5/2020. Công việc pha chế làm đồ uống theo yêu cầu.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Việt Phương

Chuyên viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Việt Phương

Hà Nội

Hạn nộp: 18/04/2020 10 - 15 triệu Chat

Tư vấn giúp Ban lãnh đạo trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp (điều lệ, nội quy, quy chế....) - Rà soát các quy định hiện hành của doanh nghiệp, đối chiếu với quy định của pháp luật để xác định tính hợp lý, hợp pháp của những quy định đó. - Đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp với pháp luật hoặc thực tiễn - Đề xuất xây dựng mới và ban hành các quy đinh nội bộ của doanh nghiệp theo tình hình thực tế trong doanh nghiệp - Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định của doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung quy định hiện tại và/hoặc quy định mới), lấy ý kiến của các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trình lãnh đạo doanh nghiệp. - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo hiệu lực của các văn bản đã ban hành theo các quy định của pháp luật. Chủ trì và/ hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong việc phổ biến các quy định của doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp: - Cân nhắc và lựa chọn hình thức phổ biến: trực tiếp hay gián tiếp; đầy đủ hay lựa chọn những nội dung chính,… - Phổ biến quy định của doanh nghiệp, giải thích những thắc mắc từ người lao động. - Nghiên cứu và đề xuất phương án theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định trong doanh nghiệp. - Tổng hợp các ý kiến, tình huống phát sinh thường xuyên từ việc thực hiện quy định của doanh nghiệp để tìm phương án xử lý. - Đề xuất các phương án xử lý cho những vấn đề còn tồn tại phát hiện được trong quá trình theo dõi việc thực hiện các quy định. Soạn thảo và/hoặc tham gia soạn thảo các hợp đồng, giao dịch; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng, giao dịch do các bộ phận khác của doanh nghiệp và/hoặc do đối tác soạn thảo trước khi trình lãnh đạo doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp: - Tiếp nhận yêu cầu và thu thập thông tin, tài liệu cần thiết làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giao dịch cần xem xét; Tìm hiểu các quy định liên quan điều chỉnh các hợp đồng, giao dịch đang xem xét. - Xây dựng dự thảo hợp đồng, giao dịch do đối tác và/hoặc các phòng ban liên quan soạn thảo - Đưa ra các ý kiến đánh giá về các nội dung của hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn bởi: những điểm bất lợi, có lợi, những nguy cơ phát sinh tranh chấp và những rủi ro có thể đến,… - Đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo hợp đồng, giao dịch do đối tác, các phòng ban trong doanh nghiệp soạn thảo. - Trình lãnh đạo doanh nghiệp dự thảo đã xây dựng hoặc dự thảo đã xem xét và có ý kiến. Tư vấn và/hoặc tham mưu việc thuê luật sư để xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài: - Tiếp nhận yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ở góc độ pháp lý. - Nhận định, đánh giá ban đầu về vấn đề và xác định khả năng xử lý (tự xử lý và/hoặc nhờ chuyên gia cao cấp hơn) - Đề xuất cách thức xử lý vấn đề; tự xử lýà/hoặc nhờ chuyên gia xử lý - Tìm và tham mưu để doanh nghiệp thuê đơn vị tư vấn có khả năng đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp. Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giải quyết các tranh chấp mà doanh nghiệp là một bên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu để lãnh đạo doanh nghiệp thuê luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp: - Tiếp nhận, nghiên cứu và thu thập các tài liệu, thông tin liên quan đến các vụ tranh chấp. Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định liên quan của pháp luật có liên quan - Nhận định về vụ việc, khuyến nghị phương án giải quyết trình lãnh đạo doanh nghiệp - Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình lãnh đạo trực tiếp tham gia xử lý vụ việc - Thực hiện và/hoặc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý việc xử lý vụ tranh chấp (nếu lãnh đạo doanh nghiệp ủy quyền và/hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý) Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của doanh nghiệp (nếu có yêu cầu) - Tiếp nhận yêu cầu, nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, quy định của doanh nghiệp - Đưa ra ý kiến nhận định (ở góc độ pháp lý) về quyết định của doanh nghiệp và đề xuất phương án xử lý (nếu quyết định không phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của doanh nghiệp) Chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến: - Nghiên cứu dự thảo văn bản được gửi để xin ý kiến của doanh nghiệp - Đối chiếu với các quy định liên quan của pháp luật, tình huống thường xảy ra trong thực tiễn và chỉ ra những vấn đề cần xử lý. - Đề xuất những vấn đề nên có ý kiến và nội dung của ý kiến cần gửi tới cơ quan soạn thảo Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đọa doanh nghiệp giao: - Thực hiện các công việc khác, chưa được liệt kê trong các nhiệm vụ trên

+ Xem thêm

Delicat Maison (Coffee & Desert)

nhân viên chạy bàn , oder, pha chế

Delicat Maison (Coffee & Desert)

Hà Nội

Hạn nộp: 15/12/2020 5 - 7 triệu Chat

Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinh Delicat Maison (Coffee & Desert) cho các ca: - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 13-17k/h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Batender - Ca sáng: 7-12h - Ca chiều: 12-18h - Ca tối: 18-23h Lương từ 16 _ 25 k /h (có thưởng và phụ cấp tuỳ từng vị trí). Yêu cầu : kinh nghiệm 3 đến 6 tháng , thành thạo đồ tuyền thống Các bạn chưa có kinh nghiệm được đào tạo (miễn phí) Mọi người inbox Page để nhận lịch phỏng vấn nhé. Quản Lý A Tùng : 0902154669 Delicat Maison - Coffee & Dessert C3-08 Vinhomes DCapitale - 224 Trần Duy Hưng Hotline: 088 828 80 28 #delicatmaison #coffee #dessert #tea #thinhlangthinhDelicat Maison (Coffee & Desert)

+ Xem thêm

Công ty TNHH Ephat

Nhân viên tư vấn pháp chế

Công ty TNHH Ephat

Hà Nội

Hạn nộp: 20/12/2019 Thỏa thuận Chat

- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng BĐS cho khách hàng theo đúng qui định pháp luật. - Hỗ trợ thủ tục pháp lý giữa các bên với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng BĐS. - Hỗ trợ thủ tục pháp lý thanh toán giữa hai bên khách bán và khách mua. - Hỗ trợ thủ tục liên quan đến việc nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước theo đúng qui định pháp luật. - Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng BĐS cho các bên và thu tiền dịch vụ. - Tạo được sự tin tưởng và an tâm đối với khách hàng về dịch vụ của Công ty, cũng như sự hài lòng về chất lượng dịch vụ pháp lý trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng BĐS.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Sự kiện & Du lịch ENT Toàn Cầu.

Nhân viên pha chế

Công ty TNHH Sự kiện & Du lịch ENT Toàn Cầu.

Hà Nội

Hạn nộp: 10/01/2020 5 - 7 triệu Chat

- Pha chế những sản phẩm để phục vụ khách hàng của Nhà Hàng. - Chịu trách nhiệm về mặt chất lượng của những sản phẩm mà mình cung cấp đến khách hàng. - Thực hiện đúng theo sự truyền đạt thông tin của người phục vụ về các yêu cầu riêng của khách hàng. - Cung cấp đúng với những số lượng theo từng sản phẩm được thể hiện trên Captain Order. - Chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa khi Nhập - Xuất - Tồn trong khu vực quầy Bar mà mình đảm trách. - Có trách nhiệm báo cáo số đúng lượng của từng loại sản phẩm đã được tiêu thụ theo từng ngày cụ thể

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Địa điểm:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype