Tìm kiếm nâng cao

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

LỌC THEO

THỜI GIAN ĐĂNG TIN

MỨC LƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM

Việc làm bảo vệ tại Bình Dương, tin tuyển dụng bảo vệ chất lượng

no image
Nhân Viên Cây Xanh Kiêm Bảo Vệ

Công Ty TNHH Phú Mỹ

Xây dựng các chốt chặn tại các cổng chính và quan trọng đảm bảo làm việc 24 / 24 cho khu công nghiệp. Xây dựng kế hoạch làm việc và bảo vệc chặt chẽ những khu vực trọng yếu. Có biện pháp kiểm tra...

3 - 5 triệu Thị xã Dĩ An, Bình Dương 22/01/2018

Công Ty TNHH Dv Bảo Vệ Việt Nam Thăng Long Sepre.24
Nhân Viên Bảo Vệ tại Khu Công Nghiệp Sóng Thần I (Bd) Khu...

Công Ty TNHH Dv Bảo Vệ Việt Nam Thăng Long Sepre.24

Do yêu cầu phát triển – Công ty TNHH DV bảo vệ Việt Nam Thăng Long Sepre.24 thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin về tuyển dụng và chế độ...

5 - 7 triệu Bình Dương 22/03/2018

Công Ty CP Dv Bảo Vệ An Ninh Cảnh Vệ
Nhân Viên Bảo Vệ (Đồng Nai)

Công Ty CP Dv Bảo Vệ An Ninh Cảnh Vệ

- Giữ gìn an ninh tại mục tiêu - Làm việc theo mô tả công việc cụ thể

5 - 7 triệu Bình Dương 22/01/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Tuyển Bảo Vệ Làm Tại Thuận An,bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 13/08/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Tuyển Bảo Vệ Làm Tại Kcn Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 13/08/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ Làm Tại Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 13/08/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ Làm Tại Phường Hưng Định, Thuận An, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 13/08/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ L1Àm Việc Tại Bến Cát, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 08/08/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ - Làm Tại Kcn Vship 1, Thuận An - Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 14/07/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ Làm Việc Tại Bến Cát-Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 19/06/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Việc Làm Bảo Vệ Tại Ksx An Thạnh, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 22/02/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Việc Làm Bảo Vệ Tại Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 07/02/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Thuận An, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

7 - 10 triệu Bình Dương 06/02/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ - Làm Việc Tại Thuận An, Dĩ An - Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

7 - 10 triệu Bình Dương 05/02/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Làm việc tại Bình Dương - Công ty hỗ trợ đồng phục làm việc, không thu tiền. - Công ty hỗ trợ chổ ở lại ngay sau khi phỏng vấn đạt. - Hỗ trợ việc ứng lương sớm cho các nhân viên mới vào làm. - Nhân...

7 - 10 triệu Bình Dương 05/02/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ Làm Việc Tại Thuận An-Bến Cát Tỉnh Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. - Duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc. - Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị - Kiểm soát và...

5 - 7 triệu Bình Dương 19/06/2018

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ
Bảo Vệ Kcn Vsip 1, Bình Dương

Cty TNHH Dv Bảo Vệ Thanh Bình Phú Mỹ

- Tuần tra, kiểm tra, canh gác khu vực. - Đảm bảo an ninh tại khu vực được phân công. - Giám sát việc tuân thủ Nội quy, quy định của Công ty. - Thực hiện các công tác về PCCC. - Theo dõi, đăng ký và...

5 - 7 triệu Bình Dương 27/02/2018Liên hệ qua skype