Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm chuyên viên kế hoạch

no image
Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư (Lương 18 – 23 Triệu)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

- Phối hợp và trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh (KHKD) hàng năm của Tập đoàn và các Công ty thành viên. - Tổ chức triển khai và giám sát tình hình thưc hiện KHKD của công ty và các công ty thành viên. - Xây dựng chương trình và trực tiếp làm việc với các đơn vị về kế hoạch hoạt động theo định kỳ. - Phối hợp cùng các phòng ban/bộ phận chuyên môn phân tích tình hình thị trường, khách hàng của Tập đoàn/Công ty thành viên và tình hình thực hiện KHKD theo định kỳ hoặc sự vụ. Định kỳ thực hiện dự báo tình hình thực hiện KHKD theo KHKD đã được giao. - Trực tiếp chỉ đạo/thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình thực hiện KHKD theo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu. - Đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất được các giải pháp, nhằm thực hiện KHKD đã được phê duyệt . - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban ĐT &PTKD và Tổng Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Chi nhánh Thốt Nốt - Công Ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Chuyên viên kế hoạch

Chi nhánh Thốt Nốt - Công Ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

- Tổng hợp, phân tích các thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ, chính sách KD xe tại thị trường đang quản lý. - Đầu mối quản lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu, chỉ tiêu KD xe tại Chi nhánh. Tham mưu cho BLĐ CN các giải pháp KD xe theo định hướng của công ty. - Lập các biểu mẫu tổng hợp, báo cáo về chỉ tiêu KD xe và báo cáo định kỳ về hoạt động KD xe. - Tổng hợp, báo cáo tình hình khách hàng, tình hình chỉ tiêu KD xe theo định kỳ - Quản lý thông tin đặt hàng, giao hồ sơ xe;. Kiểm soát bán hàng, đặt hàng và hàng tồn; - Lưu trữ thông tin bán hàng, xe nhập và xuất kho, phụ kiện theo xe; - Theo dõi kiểm soát số lượng xe trưng bày, lượng xe tồn kho với kho xe.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng & quảng cáo vũ trần
Chuyên viên kế hoạch sản xuất

công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng & quảng cáo vũ trần

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

-Lập kế hoạch sản xuất, thời hạn giao hàng cho từng đơn hàng -Duy trì và tìm kiếm thêm nhà cung cấp ứng. -Báo giá: + Nhận bảng yêu cầu báo giá từ phòng Kinh doanh + Lập “Bảng chiết tính giá” trình Ban Giám Đốc -Kế hoạch sản xuất: + So sánh giá giữa các nhà cung ứng (Ít nhất 3 nhà cung ứng). Kế toán kiểm tra nếu đồng ý thì trình sếp duyệt, nếu không tìm NCC khác. + Lập “Kế hoạch sản xuất” (KHSX) Kế toán kiểm tra  Trình Ban Giám Đốc  Lệnh sản xuất + Đặt hàng: GIẤY – IN – GIA CÔNG theo KHSX đã được duyệt -Sản xuất: + Kiểm tra file thiết kế  Xuất film + Kiểm tra film, Giấy  Lịch in tại cung cấp nhà in + Theo dõi tiến độ sản xuất, chất lượng, số lượng sản phẩm tại đơn vị gia công. + Xem bài in Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc
Chuyên Viên Kế Hoạch

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

1. Công tác đấu thầu: - Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tổng hợp hồ sơ dự thầu. - Tính toán đơn giá dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. - Xây dựng phương án giá thành. - Tư vấn các gói thầu của công ty tham gia. - Theo dõi cập nhật kết quả sau mở thầu, thực hiện các nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu nếu có. 2. Công tác kế hoạch: - Soạn thảo, trình ký hợp đồng. - Lập phương án chi phí trước khi triển khai công trình. - Lập giao khoán, hợp đồng phân giao cho các đơn vị thi công. - Theo dõi, xác định giá trị công việc hoàn thành, đề xuất tạm ứng, thanh toán, quyết toán cho các đơn vị thi công. - Lập hồ sơ thanh, quyết toán và các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu để thanh, quyết toán công trình. Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image
BĐS MeeyLand - CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

BDS MeeyLand

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Đầu mối tiếp nhận, hệ thống tổng hợp số liệu các công việc đã hoàn thành, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD các bộ phận; - Chủ động làm việc với các bộ phận, các công ty thành viên để làm rõ công việc đã hoàn thành và kế hoạch công việc đề xuất trong kỳ của các đơn vị và các Công ty thành viên; - Phân tích, đánh giá đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác triển khai kế hoạch của các bộ phận và các công ty thành viên báo cáo lãnh đạo Ban; - Đầu mối tiếp nhận các loại hồ sơ từ Ban Quản lý dự án, hệ thống tổng hợp và phân loại báo cáo lãnh đạo Ban xử lý; - Trực tiếp tổng hợp, thẩm định giá chào thầu của các nhà thầu; lập và/hoặc thẩm định mức giá khoán thực tế cho các nhà thầu, bao gồm cả các Công ty thành viên. Bóc tách khối lượng, thẩm tra dự toán, tổng dự toán, định mức, đơn giá… - Thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ theo Quy định. Lập kế hoạch tổng các gói thầu, kế hoạch thực hiện từng gói thầu - Phối hợp với bộ phận pháp chế và các bộ phận có liên quan soạn thảo và trình duyệt Hợp đồng trên cơ sở thương thảo HĐ được Ban giám đốc phê duyệt. Thương thảo, ký hợp đồng. Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty - Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Hợp đồng (tiến độ, khối lượng, chất lượng) của các nhà thầu; Phối hợp trong việc lập kế hoạch vốn thực hiện dự án; Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường - Phối hợp theo dõi, kiểm tra hồ sơ, đơn giá, định mức để tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu theo Hợp đồng; phối hợp kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ quyết toán của các hạng mục, công trình hoàn thành; Thẩm định khối lượng, giá trị thanh toán, quyết toán của các hợp đồng triển khai thực hiện dự án Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

xem thêm Xem thêm

no image
Chuyên viên kế hoạch sản xuất

Công ty Cổ phần Cúc Phương

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và theo dõi quá trình sản xuất nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch - Theo dõi đơn hàng, theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng. - Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng. - Phối hợp với phòng Kinh doanh về tiến độ hàng hóa, kế hoạch giao hàng, đáp ứng tốt nhất các đơn hàng của khách. - Tính toán nguyên vật liệu cho sản xuất. kết hợp phòng mua hàng lên kế hoạch nhập NVL, đảm bảo mức tồn kho hợp lý - Thống kê và phân tích kết quả sản xuất. - Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Bộ phận kế hoạch là bộ phận quan trọng và có ý nghĩa rất lớn với các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Và chuyên viên kế hoạch là những người đảm nhận các nhiệm vụ chính của phòng kế hoạch. Vậy, việc làm chuyên viên kế hoạch sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì? Hơn hết, việc làm chuyên viên kế hoạch sẽ đem lại những cơ hội gì cho ứng viên? Cùng tìm hiểu về việc làm chuyên viên kế hoạch ngay sau đây nhé!

Việc làm chuyên viên kế hoạch
Việc làm chuyên viên kế hoạch

1. Đôi nét thông tin về việc làm chuyên viên kế hoạch

Chuyên viên kế hoạch là những người thực hiện việc xây dựng các kế hoạch, đồng thời phát triển các kế hoạch cụ thể đối với từng dự án nhất định của công ty. Điều này cần phải đảm bảo rằng các dự án đó được triển khai và hoàn thành theo đúng tiến độ về thời gian và ngân sách cho phép.

Thực tế, việc làm chuyên viên kế hoạch hiện nay đang rất có tiềm năng bởi số lượng các công ty, doanh nghiệp hiện nay đang tăng lên với số lượng nhanh chóng. Bởi vậy, đây sẽ là một cơ hội việc làm tốt dành cho các ứng viên hiện nay.

Vậy, chi tiết thì việc làm chuyên viên kế hoạch sẽ bao gồm những nhiệm vụ gì? 

Khái quát về việc làm chuyên viên kế hoạch
Khái quát về việc làm chuyên viên kế hoạch

2. Mô tả chi tiết việc làm chuyên viên kế hoạch

Với việc làm chuyên viên kế hoạch thì bên cạnh việc lập kế hoạch như tên gọi thì chuyên viên kế hoạch sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác nữa. Dưới đây sẽ là các nhiệm vụ chi tiết và cụ thể của việc làm chuyên viên kế hoạch các bạn có thể tham khảo.

- Thực hiện việc lập các báo cáo định kỳ hay các báo cáo đột xuất để nộp cho ban lãnh đạo hoặc các cơ quan quản lý nhà nước. Các báo cáo này có thể là báo cáo trọng điểm hoặc các báo cáo về giám sát, đầu tư,...

- Thực hiện việc lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý theo quy định dựa trên việc phân tích, tổng hợp các báo cáo của các bộ phận liên quan khác.

- Xây dựng, hoạch định các kế hoạch dài hạn hoặc ngắn hạn của các dự án cần được triển khai thực hiện và phân công các nhiệm vụ chuyên môn cho các bộ phận, nhân viên phụ trách phù hợp. 

- Thực hiện việc thông báo, triển khai các kế hoạch tổng thể, các dự án quan trọng từ Ban Giám đốc, Ban điều hành,...tới các bộ phận đảm nhận. Đồng thời tiến hành việc rà soát, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo về tiến độ thời gian. 

Mô tả chi tiết việc làm chuyên viên kế hoạch
Mô tả chi tiết việc làm chuyên viên kế hoạch

Bên cạnh đó việc kiểm tra ngân sách trong quá trình thực hiện cũng cần được quan tâm bởi các dự án phải được triển khai trong điều kiện ngân sách cho phép.

- Thực hiện việc tham mưu và đề xuất các điều chỉnh trong việc thay đổi kế hoạch sao cho kế hoạch được chuyển xuống phù hợp với tính chất hoạt động của công ty, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các bên liên quan về việc triển khai các kế hoạch, đặc biệt là các vấn đề pháp lý. Có thể tham gia việc hỗ trợ, tham mưu để kế hoạch triển khai các dự án được tiến hành ổn định.

- Thực hiện việc nhận các dự án hợp tác, soạn thảo các văn bản, hợp đồng với đối tác và lên kế hoạch triển khai các dự án.

- Thực hiện việc tính toán các vấn đề, chi tiết liên quan tới dự án để dự trù ngân sách phù hợp.

- Đảm nhận việc quản lý, lưu trữ các giấy tờ, văn bản liên quan đến chi phí và kế hoạch triển khai các dự án.

- Đảm nhận việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan trong các cuộc họp với các đối tác hoặc các cơ quan ban ngành cụ thể.

Lên kế hoạch triển khai các dự án
Lên kế hoạch triển khai các dự án

Đây là những công việc cụ thể mà chuyên viên kế toán sẽ phải thực hiện. Ngoài những nhiệm vụ trên thì việc làm chuyên viên kế toán có thể thực hiện các công việc khác nữa tùy theo yêu cầu mà công ty, doanh nghiệp đề ra. Việc làm chuyên viên kế toán sẽ phụ thuộc vào tính chất, mục tiêu hoạt động của công ty cụ thể mà sẽ có những sự điều chỉnh về công việc sao cho phù hợp.

3. Yêu cầu của việc làm chuyên viên kế hoạch

Để có thể ứng tuyển việc làm chuyên viên kế toán thì ứng viên cần phải thỏa mãn được những yêu cầu cụ thể mà việc làm này đòi hỏi. Các yêu cầu cụ thể mà ứng viên cần có nếu như muốn trở thành chuyên viên kế hoạch là gì?

- Về bằng cấp, ứng viên cần tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý dự án, kế hoạch, đầu tư hoặc kinh tế, xây dựng hay các chuyên ngành liên quan khác. Yêu cầu này nhằm đảm bảo các ứng viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Về kinh nghiệm, bạn cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí nhân viên kế hoạch hoặc vị trí tương đương. 

- Về kiến thức, ứng viên cần có sự hiểu biết về các quy định pháp lý của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt là các trình tự, thủ tục pháp lý trong việc triển khai các dự án cụ thể.

Yêu cầu việc làm
Yêu cầu việc làm

- Có các kỹ năng về quản lý thời gian, quản lý công việc và các khả năng theo sát deadline để kịp tiến độ kế hoạch công việc đã đề ra.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá các báo cáo, tài liệu liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và trình bày vấn đề tốt.

- Kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản như Excel, Powerpoint,...

- Kỹ năng phân công công việc và khả năng thực hiện nhiều việc cùng một lúc của các dự án khác nhau.

- Kỹ năng sáng tạo và có tư duy logic, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

- Khả năng về ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh, có thể giao tiếp cơ bản.

- Có sức khỏe tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao và có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Kiến thức và kỹ năng
Kiến thức và kỹ năng

- Có khả năng quản lý tài chính và sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Đây là những yêu cầu cơ bản mà ứng viên cần phải có khi quyết định ứng tuyển việc làm chuyên viên kế hoạch.

4. Quyền lợi nhận được từ việc làm chuyên viên kế hoạch

Trở thành chuyên viên kế hoạch ứng viên sẽ nhận được những quyền lợi ra sao? Trong tình hình hiện tại, khi nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch ngày càng lớn thì mức đãi ngộ mà các ứng viên có thể nhận được khá tốt. 

- Làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp là điều đầu tiên mà ứng viên nhận được khi trở thành chuyên viên kế hoạch. Các môi trường công sở hầu hết đều là môi trường làm việc dân chủ và các ứng viên có khả năng cạnh tranh một cách công bằng và cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

- Có cơ hội được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp về các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để có thể làm việc phù hợp với văn hóa, mục tiêu, định hướng của công ty cũng như nâng cao khả năng của bản thân để công việc được thực hiện, triển khai một cách hiệu quả nhất. Đây được coi là một trong những quyền lợi “đắt” nhất mà ứng viên nhận được, đặc biệt là với những ứng viên là sinh viên mới ra trường hay có kinh nghiệm làm việc ít.

Quyền lợi nhận được
Quyền lợi nhận được

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ theo quy định của pháp luật. Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Nhận các quyền lợi, chế độ đãi ngộ đến từ công ty. Có thể kể đến như acsc chuyến du lịch trong nước và quốc tế, các sự kiện nội bộ, các buổi teambuilding,.... Bên cạnh đó là thưởng lương tháng 13, thưởng vào các ngày lễ, tết đặc biệt trong năm, thưởng theo năng suất, thưởng tăng ca,... Chưa kể đến là các chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm, sinh nhật, đám hiếu, hỷ, các gói chăm sóc sức khỏe,....

- Được hỗ trợ phụ cấp, công tác phí khi phải đi công tác. Hỗ trợ xe đưa đón và các dịch vụ liên quan khác phục vụ trong công việc.

- Được hỗ trợ các công cụ, trang thiết bị phục vụ hiệu quả cho công việc.

Một quyền lợi nữa mà khoogn thể không nhắc đến của việc làm chuyên viên kế hoạch đó chính là mức lương. Đây có lẽ là vấn đề mà ứng viên rất quan tâm cũng như muốn biết. Bởi thu nhập sẽ trở thành một trong những lý do quan trọng để ứng viên có thể ứng tuyển cũng như gắn bó với việc làm của mình hay không.

Thông thường, một chuyên viên kế hoạch sẽ có thể nhận được mức lương từ 12 triệu đồng, khoảng lương trung bình có thể rơi vào từ 8 - 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chuyên viên kế hoạch là việc làm có mức lương khác cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm cũng như khả năng của bạn mà mức lương nhận được cao hay thấp.

Thu nhập khá hấp dẫn
Thu nhập khá hấp dẫn

Với các ứng viên có kinh nghiệm và khả năng giải quyết công việc tốt thì thu nhập có thể từ 20 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, nếu như thể hiện được bản thân có năng lực chuyên môn tốt thì bạn có thể nhận được đề xuất tăng lương từ 3 - 6 tháng/lần.  Có thể nói, việc làm chuyên viên kế hoạch là việc làm có mức thu nhập khá ổn định. 

5. Các cơ sở đào tạo và công ty tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch

Với xu hướng và nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh, việc làm chuyên viên kế hoạch hiện đang là một trong những việc làm có khả năng thu hút ứng viên khá lớn cũng như đem đến nhiều cơ hội hấp dẫn. 

Vì vậy, với các ứng viên có định hướng nghề nghiệp cho mình với việc làm chuyên viên kế hoạch thì việc tìm hiểu các trường đào tạo cũng như các công ty tiềm năng tuyển dụng việc làm này sẽ trở thành một tiền đề, nền tảng chuẩn bị vững chắc. Từ đó, xác định được lộ trình, hướng đi cụ thể cho mình để nắm bắt các cơ hội việc làm hấp dẫn.

5.1. Các ngôi trường đào tạo việc làm chuyên viên kế hoạch

Cơ sở đào tạo
Cơ sở đào tạo

Với việc làm chuyên viên kế hoạch thì các chuyên ngành chính là quản lý dự án, kế hoạch đầu tư, xây dựng hay kinh tế,... thì các trường đào tạo chuyên ngành này có khá nhiều tại Việt Nam.

Một số ngôi trường có thể kể đến như:

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội/ ĐHQG TP Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Xây dựng

- Trường Đại học Thương Mại

- Trường Đại học Huế

- Trường Đại học Đà Nẵng

Một vài ngôi trường
Một vài ngôi trường

- Trường Đại học Cần Thơ

- Trường Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Đà Lạt

- Trường Đại học Mở

Đây là một số trường gợi ý mà các bạn có thể tham khảo. Sẽ còn có những cơ sở đào tạo khác các bạn thể lựa chọn phù hợp với năng lực cũng như vị trí địa lý của bạn.

5.2. Các công ty tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch

Có thể nhận thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch hiện nay khá lớn. Một vài công ty có thể kể đến như:

Một vài công ty
Một vài công ty

- Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh

- Thaco An Giang

- Công ty Cổ phần tam hợp Investment

- Công ty TNHH Sunjin Vina

- Tập đoàn Tecomen

- Công ty Cổ phần dịch vụ Xây dựng địa ốc Đất nguồn

- Công ty TNHH OS Power Việt Nam

- BIM Group

- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit)

- JW Holdings Corporation

- Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

- Công ty CP Đầu tư Kiến trúc xây dựng Đất Thủ

Tìm kiếm với Timviec365.vn
Tìm kiếm với Timviec365.vn

Các công ty trên đều là những công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch. Các bạn có thể tham khảo các gợi ý đưa ra ở trên để tìm kiếm việc làm chuyên viên kế hoạch cho mình.

Ngoài ra, hiện nay, các bạn có thể tìm kiếm các thông tin tuyển dụng việc làm chuyên viên kế hoạch tại website Timviec365.vn. Đây là trang web cung cấp thông tin về việc làm, ngành nghề khá chi tiết và đầy đủ. Không chỉ vậy, timviec365.vn còn cung cấp acsc tiện ích về việc sử dụng CV xin việc cũng như thư xin việc với các mẫu có sẵn chuyên nghiệp và thu hút. Điều này tạo sự thuận lợi cho các ứng viên trong quá trình ứng tuyển online được thuận tiện hơn rất nhiều. 

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc làm chuyên viên kế hoạch. Hy vọng rằng với những thông tin này các bạn đã hiểu rõ hơn về việc làm này cũng như nắm bắt được các cơ hội việc làm chuyên viên kế hoạch phù hợp với mình qua website Timviec365.vn.


Việc làm Hoạch định - Dự án

Việc làm Hoạch định - Dự án là một ngành nghề rất có triển vọng hiện nay. Đây là ngành nghề đem đến rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn dành cho ứng viên. Cùng tìm hiểu việc làm Hoạch định - Dự án ngay sau đây để nắm bắt cơ hội cho mình nhé!

Việc làm Hoạch định - Dự án

Bài viết liên quan:

Các bước lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự hiệu quả nhất

9 bước giúp lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng hiệu quả

Cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả

Cách lập bản kế hoạch kinh doanh mẫu hoàn chỉnh

Quy hoạch treo là gì? Những thông tin có liên quan

Business Plan là gì, các bước lập kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất?

Strategic planning là gì? Vấn đề liên quan kế hoạch chiến lược

Nâng tầm ấn tượng với kế hoạch phát triển bản thân trong CV

Lập kế hoạch tăng doanh số bán hàng – xác định mục tiêu

Grand opening là gì? Kế hoạch nào cho một buổi grand opening hoàn hảo

Chuyên viên hoạch định tài chính là gì? Làm sao để thành công?

Kế hoạch tài chính là gì và cách để lập một kế hoạch tài chính?

Bộ phận Operation là gì? Bí ẩn của phòng kế hoạch và kinh doanh

Kế hoạch sản xuất là gì? Làm sao để có kế hoạch sản xuất hoàn hảo

Tham khảo mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch tại timviec365.vn

Master Plan là gì? Vai trò của kế hoạch tổng thể trong kinh doanh

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại