Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm nhân viên pháp chế

công ty cổ phần đầu tư xây dựng lam sơn thái bình

Nhân viên Pháp chế

công ty cổ phần đầu tư xây dựng lam sơn thái bình

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Thái Bình, Thái Bình

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty - Soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty - Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật - Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty - Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp - Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … - Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết - Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty - Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước - Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp - Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan. - Giúp việc cho Giám đốc các công việc khác.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên pháp chế

Công ty TNHH Vsip Hải Phòng

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Toàn quốc

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến các vấn đề pháp lý đối với các dự án bất động sản (khu công nghiệp, dự án C & R), các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty. - Tư vấn các phòng ban về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty. - Soạn thảo, xem xét, kiểm tra các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu nội bộ trước khi nộp các tài liệu đó cho trưởng phòng để ký . - Tư vấn và chuẩn bị các văn bản pháp lý, tham gia giải quyết / tố tụng tranh tụng để xử lý các vấn đề phát sinh trên quan điểm pháp lý trong quá trình kinh doanh đầu tư bất động sản, dự án xây dựng. - Cung cấp hỗ trợ pháp lý cho hoạt động của Công ty; - Duy trì tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của Công ty; - Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp lý; - Phối hợp với các thành viên khác của phòng pháp lý và các phòng ban khác để hoàn thành các nhiệm vụ mà phòng pháp lý chịu trách nhiệm; - Các nhiệm vụ khác được người phụ trách giao tại từng thời điểm.

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam

Nhân viên pháp chế kiêm kiểm soát nội bộ

Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Có ý kiến pháp lý đối với dự thảo hợp đồng, hợp đồng của Công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục (thành lập chi nhánh, thay đổi thông tin liên quan Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu,…….) - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc được phân công. - Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty (tại các bộ phận, cửa hàng, …) - Báo cáo tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên Tổng giám đốc - Có thể đi công tác. - Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần

xem thêm Xem thêm

Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật

NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh

- Phối hợp/ xây dựng và ban hành nội quy, quy chế, quy định của Công ty; - Tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty soạn thảo trước khi trình Tổng giám đốc Công ty. - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Công ty phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty cho người lao động. - Tham mưu, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Tổng giám đốc Công ty theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết điều lệ, nội quy, quy chế, ý thức chấp hành của người lao động trong Công ty. - Tham mưu, tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật cho lãnh đạo Tổng Công ty và các Ban/đơn vị về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của - -Tổng Công ty và các công ty thành viên: Doanh nghiệp, Bất động sản, Depots, Chính sách, Cung ứng, Commercial, Thủ tục, Tranh tụng. - Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Tổng giám đốc Công ty tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty. - Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Công ty thành viên) các nội dung công việc liên quan đến chức năng pháp lý. - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Tổng công ty, các công ty thành viên. - Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty trong các lĩnh vực: + Các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; + Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu thầu; + Văn bản, thoả thuận trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế với các đối tác; + Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị thành viên Công ty; + Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa công ty với đối tác hoặc bên thứ ba; + Các văn bản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. - Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý công văn, tài liệu; - Thực hiện các thủ tục gia hạn Visa, Passport cho BOD. - Tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo lãnh đạo Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý. - Quản lý hồ sơ pháp lý của Hệ thống. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao theo quy chế, quy định của Công ty. - Lưu trữ tài liệu, hồ sơ của bộ phận Pháp chế.

xem thêm Xem thêm

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

Nhân viên pháp chế

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Toàn quốc

Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty Cố vấn, Tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Pháp chế tổng hợp

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

1. Thực hiện công tác pháp chế 1.1. Chịu trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật và phổ biến, giải thích kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty để phổ biến cho các đơn vị có liên quan biết và thực hiện. 1.2. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và điều lệ các đơn vị thành viên. 1.3. Tham mưu về mặt pháp lý liên quan đến các hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty và các đơn vị thành viên. 1.4. Hỗ trợ công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị Công ty theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban. 1.5. Tham gia đóng góp ý kiến cho các nội quy, quy chế, quy định, quy trình của Công ty. Hoặc soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hợp đồng phù hợp với luật pháp Việt Nam 1.6. Chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với các loại mẫu hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác… do Công ty ký kết, ban hành. 1.7. Trực tiếp rà soát, thẩm định tính pháp lý của các dự thảo thỏa thuận, hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty và các đơn vị thành viên soạn thảo. Tham gia đàm phán các hợp đồng với các đối tác của Công ty khi cần thiết. 1.8. Phụ trách đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của Công ty, Giấy phép website Công ty với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). 1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do TĐV giao hoặc theo quy định của pháp luật.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên pháp chế

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

Mô tả công việc: 1. Tìm hiểu, cập nhật, phổ biến thông tin pháp lý: - Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các thông tin thay đổi về pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con. - Triển khai phổ biến thông tin, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sau khi được Ban Lãnh đạo phê duyệt. 2. Tư vấn, triển khai tổ chức thực hiện, kiểm soát các hồ sơ pháp lý: - Tư vấn pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, soạn thảo văn bản pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý tại Công ty; - Chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, phiếu lấy ý kiến cổ đông, tài liệu họp Hội đồng quản trị. - Phối hợp soạn hồ sơ và thực hiện các thủ tục như thành lập doanh nghiệp, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng vốn… - Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước. - Rà soát, góp ý chỉnh sửa các hợp đồng mua/bán, hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ của thư ký các cuộc họp HĐQT, Ban TGĐ; - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty theo quy định. 3. Một số công việc khác - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Công ty. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp

xem thêm Xem thêm

Tnhh Dịch Vụ Lập Thành

nhân viên Pháp Chế

Tnhh Dịch Vụ Lập Thành

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình

- Soạn thảo hợp đồng do Công ty ban hành hoặc ký kết. - Kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch (bằng hợp đồng) của Công ty. Thực hiện thủ tục ban hành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của Công ty. - Nghiên cứu, cập nhật thông tin pháp lý và các văn bản Pháp Luật mới ban hành. Cung cấp thông tin, thông báo đến các phòng ban liên quan về nội dung văn bản mới cập nhật. - Hỗ trợ Ban giám đốc của Công ty soạn thảo hợp đồng hợp tác với các đối tác chiến lược khác. - Một số công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

no image

NHÂN VIÊN PHÒNG PHÁP CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Thành phố Kon Tum, Kon Tum

*/ Nơi làm việc: Tại Hội sở Công ty Cổ Phần Tấn Phát - Xem xét và chuẩn bị các hồ sơ về pháp lý của công ty, bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn… - Chuẩn bị, báo cáo các báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu đột xuất của ban lãnh đạo. - Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo phân công. - Sẽ trao đổi đầy đủ hơn khi phỏng vấn trực tiếp tại công ty.

xem thêm Xem thêm

Gia Thịnh Phát Real

Nhân viên pháp lý pháp chế

Gia Thịnh Phát Real

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc và các chứng từ liên quan. - Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của Công ty. - Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng pháp lý, thư thỏa thuận về: hợp tác, mua bán, chuyển nhượng dự án, Đầu tư Dự án - Đấu thầu - Kinh doanh (đặc biệt là dự án bất động sản đất nền quy hoạch). - Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư. - Đảm nhiệm việc hỗ trợ khách hàng đi công chứng, đóng thuế, đăng bộ, đăng ký giấy phép kinh doanh… - Giải đáp thắc mắc cho khách hàng các vấn đề về pháp lý trên hợp đồng. - Phối hợp tốt với nhân viên kinh doanh trong việc giao dịch tại văn phòng công ty. - Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu liên quan đến vị trí đảm nhận. - Các công việc khác được giao bởi Ban lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên tư vấn pháp chế

Công ty TNHH Ephat

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng BĐS cho khách hàng theo đúng qui định pháp luật. - Hỗ trợ thủ tục pháp lý giữa các bên với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng BĐS. - Hỗ trợ thủ tục pháp lý thanh toán giữa hai bên khách bán và khách mua. - Hỗ trợ thủ tục liên quan đến việc nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước theo đúng qui định pháp luật. - Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng BĐS cho các bên và thu tiền dịch vụ. - Tạo được sự tin tưởng và an tâm đối với khách hàng về dịch vụ của Công ty, cũng như sự hài lòng về chất lượng dịch vụ pháp lý trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng BĐS.

xem thêm Xem thêm

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

Nhân viên pháp chế tại Phú Yên

cn cty cổ phần đầu tư nắng ban mai

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Toàn quốc

Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai là một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu tạo Phú Yên. Với quy mô gồm 5 công ty thành viên công ty chúng tôi cần tuyển thêm nhân lực vị trí nhân viên pháp lý. Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty - Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật - Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp - Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý . - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … - Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK

Nhân viên pháp chế

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hà Nội

- Chịu trách nhiệm soạn thảo và xem xét tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp luật do công ty ban hành - Kiểm tra, đảm bảo tính pháp lý, quyền lợi của doanh nghiệp trong các hợp đồng ký kết của công ty với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, cơ quan nhà nước... - Cập nhật và tham mưu những chính sách pháp luật mới theo nhu cầu công việc của công ty cho ban lãnh đạo (Luật về lao động, Luật về thuế, Luật về thương mại,… và các nội dung khác khi có yêu cầu) - Chuẩn bị hồ sơ và tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của công ty trong các tranh chấp theo sự phân công của Lãnh đạo công ty - Xây dựng, triển khai quy chế khen thưởng, kỷ luật và hệ thống đánh giá nhân sự làm cơ sở xét tăng lương, thăng tiến cho nhân sự - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại