Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm phân tích chứng khoán

công ty cổ phần chứng khoán phú hưng

Chuyên Viên Phân tích Tư vấn Chứng Khoán

công ty cổ phần chứng khoán phú hưng

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 10/12/2021 10 - 15 triệu Chat

Đối tượng khách hàng của phòng Môi giới – Khách hàng đối tác: 1- Khách hàng từ hoạt động hợp tác của PHS với đối tác trong và ngoài nước. 2- Hệ thống mở tài khoản Online bằng công nghệ EkyC. Với nguồn khách hàng có sẵn như trên, Nhân viên phòng Môi giới – Khách hàng đối tác sẽ có nhiệm vụ sau: - Quản lý, chăm sóc tư vấn và hỗ trợ khách hàng được phân công. - Xây dựng kế hoạch, tư vấn đầu tư cho khách hàng. - Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, tiện ích của Công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Cập nhật các quy định, kiến thức chuyên môn và các cơ hội đầu tư để tư vấn một cách có hiệu quả cho khách hàng. - Tự phát triển bản thân: được phần mềm EkyC hỗ trợ.

+ Xem thêm

Tập đoàn Sunshine

Chuyên Viên Quản Lý Vốn Và Thanh Khoản

Tập đoàn Sunshine

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 14/07/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Cân đối vốn và quản lý dòng tiền a) Cân đối, quản lý vốn, điều hòa vốn giữa các đơn vị trong hệ thống hàng ngày; b) Quản lý và điều phối hạn mức và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán; c) Tiếp nhận nhận kế hoạch và nhu cầu phát sinh, huy động và sử dụng vốn từ các đơn vị kinh doanh hàng ngày; d) Thiết lập các báo cáo quản trị nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn, báo cáo số liệu thanh khoản dựa trên số liệu thực tế và kế hoạch hàng ngày; e) Quản lý chênh lệch lãi suất/kỳ hạn, đề xuất các hạn mức và đưa ra các bảo hiểm rủi ro thích hợp để quản lý rủi ro; Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản từng thời kỳ; f) Phụ trách hoặc phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình quản lý, theo dõi kỳ hạn đối với tài sản nợ, tài sản có theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của HĐQT và TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeAKhốik trong từng thời kỳ; g) Phụ trách hoặc phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá và báo cáo về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả, rủi ro nguồn vốn và các biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân công của HĐQT và TGĐ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ; h) Dự báo và đảm bảo thanh khoản trên các tài khoản tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của KSG nhằm đưa ra các hành động cần thiết; 2. Xây dựng chính sách giá nội bộ a) Xây dựng và triển khai Chính sách, cơ chế quản trị vốn và mua bán vốn với đơn vị; b) Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng cơ chế giá cho khách hàng và đối tác c) Định kỳ tính toán và đề xuất mức chi phí Vốn; nghiên cứu đề xuất lên Giám đốc Tài chính, TGĐ/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeAKhốik trong từng thời kỳ về phương án phân bổ Vốn tối ưu; đồng thời thực hiện các công việc theo chức năng & nhiệm vụ để điều tiết các đơn vị kinh doanh hướng tới các mục tiêu của KSG về tối ưu hóa Vốn chủ sở hữu; d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Tài chính, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ, HĐQT và quy định của KSG trong từng thời kỳ. 3. Phân tích thông tin thị trường a) Tổng hợp các thông tin kinh tế, tài chính, các thông tin thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường liên ngân hàng từ các nguồn chính thống hoặc không chính thống. b) Phân tích các chính sách vi mô, vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường liên ngân hàng; c) Đưa ra nhận định, đánh giá về thị trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị về kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của KSG 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Tài chính, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của KSG trong từng thời kỳ, HĐQT và quy định của KSG trong từng thời kỳ.

+ Xem thêm

Saigon Futures

Nhân viên môi giới hàng hóa

Saigon Futures

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 7 - 10 triệu Chat

• Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới (tổ chức và cá nhân )giao dịch phái sinh hàng hóa; duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng. • Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu . • Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng khi cần. • Cập nhật thông tin, phân tích thị trường, tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng. • Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình quản trị vốn phù hợp với khách hàng. • Nghiên cứu nhân định xu hướng biến động giá các sản phẩm giao dịch.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH INVESTO1

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH INVESTO1

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và tư vấn khách hàng để giới thiệu về lĩnh vực hoạt động của công ty dựa trên danh sách khách hàng có sẵn. - Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. - Tiến hành chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng sau giao dịch.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

HÀ NỘI CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán. - Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. - Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng. - Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

[HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán. - Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. - Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng. - Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

HẢI PHÒNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

- Tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán. - Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. - Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng. - Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

+ Xem thêm

Saigon Futures

Nhân viênChuyên viên Môi giới Hàng hoá

Saigon Futures

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2020 5 - 7 triệu Chat

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới giao dịch phái sinh hàng hóa; duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng khi cần. Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng. Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao.

+ Xem thêm

Td-Diamond Group

Nhân viên kinh doanh

Td-Diamond Group

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 20/11/2020 7 - 10 triệu Chat

Tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư tại thị trường ngoại hối phân tích kĩ thuật, chia sẻ kinh nghiệm phương pháp đầu tư Chăm sóc khách hàng cũ và mới Môi trường làm việc thoải mái năng động toàn các bạn trẻ, được thỏa sức

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype