Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm trưởng phòng hành chính

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện qui chế lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động gắn kết làm việc lâu dài. - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs. - Xây dựng định biên nhân sự theo kế hoạch thực mục tiêu kinh doanh hàng năm. - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả công tác tuyển dụng và đào tạo. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và Người LĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Nhà Thời Đại
TrưởngPhó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Nhà Thời Đại

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hồ Chí Minh

I. Công việc thực hiện: 1. Tuyển dụng: - Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo kết quả việc tuyển dụng (Đảm bảo việc tuyển dụng đúng kế hoạch, đúng qui trình, qui định, đảm bảo đủ nhân sự làm việc) - Làm tất cả các thủ tục hội nhập cho nhân sự mới - Thực hiện sa thải đúng qui định, qui trình 2. Chấm công: - Tổ chức thực hiện, tổng hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan trình ký bảng công. 3. Tính lương, thưởng: - Tổ chức, tập hợp dữ liệu, đối chiếu với các bộ phận liên quan, tính lương, thu nhập cho nhân viên. - Nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận gom dữ liệu tính lương. 4. Phúc lợi: - Tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, TNCN...cho người lao động theo đúng qui định. - Tổ chức, theo dõi thực hiện các khoản phúc lợi, chế độ của nhà nước, công ty cho người lao động. - Tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra theo qui trình, đề xuất thưởng. 5. Kỷ luật: - Tổ chức giám sát thực hiện - Xử lý, đề xuất xử lý kỷ luật nhân sự làm sai các cấp. 6. Xử lý phát sinh: - Xử lý phát sinh theo đúng qui định, qui trình - Quản lý, tổ chức lưu trữ, cất giữ hồ sơ chứng từ liên quan đến người lao động. 7. Các công việc khác: - Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu - Xây dựng tài liệu huấn luyện -Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. * Công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Thương Mại Smc
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty Cp Đầu Tư Thương Mại Smc

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

- Phụ trách mọi hoạt động liên quan đến hành chính, nhân sự trong Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao. - Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí nhân sự theo định kỳ; Phối hợp với phòng HCNS TCT để xây dựng và thực hiện các chính sách hành chính, nhân sự phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị. - Tham mưu đề xuất cho Ban lãnh đạo để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Hành chính - Nhân sự. - Xây dựng hệ thống chính sách, quy định liên quan đến công tác: hành chính, quản trị, vận hành hệ thống, quản lý và mua sắm, cấp phát tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, anh ninh, an toàn lao động, văn hóa DN, môi trường làm việc, kỷ luật lao động… Và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, ATVSLĐ cho toàn nhà máy. - Quản lý, báo cáo chi phí phát sinh hàng tháng liên quan đến Hành chính – Nhân sự. - Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các yêu cầu Pháp luật về công tác an toàn, môi trường, hành chính… - Thực hiện công tác đối ngoại với các đơn vị, tổ chức, ban ngành Đoàn thể Nhà nước trong phạm vi công việc. - Lập chính sách nhân sự theo định hướng kinh doanh và phát triển của công ty; Lập kế hoạch bổ sung nhân lực dựa trên nhu cầu, phát triển và thực hiện hoạt động tuyển dụng. - Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo. - Thực hiện công việc khác theo yêu cầu BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ưu tiên kinh nghiệm tuyển dụng BĐS

Công Ty Tnhh Tm-Dv Green Home Sài Gòn

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tuyển dụng của công ty. Quản lý các kênh đăng tuyển của công ty, tuyển dụng theo nhu cầu phát sinh. - Xây dựng mạng lưới ứng viên sáng giá, phục vụ các nhu cầu tuyển dụng khi cần thiết. - Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới theo quy định. - Tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự, gắng kết nhân viên. - Soạn hợp đồng lao động, lưu trữ hợp đồng. - Thực hiện lưu trữ hồ sơ ứng viên vào dữ liệu của công ty - Cập nhật số lượng nhân sự, theo dõi quá trình thử việc. - Và một số công việc khác liên quan thuộc mảng tuyển dụng, nhân sự theo yêu cầu của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả theo từng giai đoạn - Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh doanh của Chi nhánh theo tháng/quý/năm. - Xây dựng, triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV; xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi, các quy định về an toàn lao động và sức khỏe cho nhân viên. - Xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài liên quan đến công việc nhân sự. - Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs - Nghiên cứu, soạn thảo, trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty. - Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc sa thải nhân viên. - Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: - Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc. - Đại diện/ thay mặt BGĐ chi nhánh trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong chi nhánh với Cơ quan, đoàn thể khác khi được ủy quyền. - Xây dựng và kiểm soát ngân sách Hành chính - Nhân sự của chi nhánh. - Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

no image
[HÀ NỘI] - Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công ty Onpun

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Hà Nội

- Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong công ty, đảm nhiệm các công việc trong quy trình tuyển dụng ( Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vẫn, đào tạo) - Tiếp nhận nhân sự mới và phối hợp các phòng ban đánh giá sau thử việc. - Quản lý việc nghỉ phép, thực hiện chấm công và các chế độ khác hàng tháng. - Lập và theo dõi hợp đồng lao động , hồ sơ nhân sự của nhân viên công ty. Lập các văn bản liên quan đến công tác nhân sự. - Quản lý team thực tập sinh nhân sự - Tham gia xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá kết quả công việc của nhân viên. - Tham gia xây dựng quy chế thi đua khen thưởng – kỷ luật của công ty. - Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH xuân cương
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

công ty TNHH xuân cương

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

- Tham mưu cho BGĐ về các chiến lược nhân sự, các nghiệp vụ đảm bảo nhân sự cho từng giai đoạn phát triển của Công ty; - Tham mưu cho BGĐ về Quy chế lương, các chính sách khuyến khích tăng năng suất lao động và Xây dựng thành Hệ thống quy chế, quy trình cho Công ty; - Quản trị các công việc nhân sự, hành chính; - Lập các kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nhân sự nội bộ, bên ngoài; - Thực hiện các nghiệp vụ Nhân sự; - Trung tâm giải đáp các vấn đề cho Nhân sự công ty; - Làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Đồng Đăng - Lạng Sơn.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ THỜI ĐẠI

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty - Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, phụ trách tham mưu cho Ban Giám đốc ra các quyết định về nhân sự - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Triển khai các dự án tuyển dụng, thương hiệu Nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu dài hạn và ngắn hạn của nguồn nhân lực - Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm, quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công tính lương, nghỉ phép,… - Xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống Đánh giá Hiệu quả làm việc (KPI) và Đánh giá Năng lực nhân viên - Hoàn thiện và thực thi hệ thống Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc. - Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận trong Công ty và giám sát việc chấp hành - Đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch đạo tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập - Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

mức lương Thỏa thuận địa điểm Đồng Tháp

ADMINISTRATIVE STAFF PERSONNEL/ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự. Bộ phận: Phòng Hành Chính Nhân Sự. Nơi làm việc: Lô B3, đường Số 2, cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Nhóm nhân viên: Gián tiếp. REPORT TO/ BÁO CÁO CHO: Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự. Các trách nhiệm chính: 1. Nắm vững các quy định pháp lý về Hành Chính Nhân Sự trong Công Ty; 2. Nắm vững các quy trình bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, tiền lương...

xem thêm Xem thêm

Công ty Cổ phần Hương Phong
[Hạ Long] - TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Hương Phong

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Lập ngân sách nhân sự. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần TM và DV Hành Tinh Xanh

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Xây dựng KPI. - Hiểu về lương 3P - Một số công việc khác khi có yêu cầu.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần thương mại hương việt
Trưởng phòng Hành Chính - Nhân Sự

công ty cổ phần thương mại hương việt

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Toàn quốc

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các báo cáo bảo hiểm, các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội & các thủ tục chấm dứt bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc. Tổ chức thực hiện các công tác soạn thảo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Lập ngân sách nhân sự. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp để khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động. Tổ chức thực hiện & giám sát việc thực hiện công tác 5S của công ty. Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức điều hành, công tác đào tạo tuyển dụng, phương án lương bổng khen thưởng & phúc lợi, công tác hành chính của công ty Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Chung Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

-Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tháng, quý, năm của toàn công ty. -Xây dựng chương trình tuyển dụng; lập và quản ký ngân sách tuyển dụng. -Công tác quản trị chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho toàn công ty. -Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để sắp xếp công việc, đào tạo bổ sung và xét thưởng -Đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; đánh giá hiệu quả -Xây dựng & hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm quy định, quy trình trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, chế độ chính sách và hành chính quản trị; -Các công việc theo chỉ đạo BGĐ.

xem thêm Xem thêm

no image
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Chung Group

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

-Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tháng, quý, năm của toàn công ty. -Xây dựng chương trình tuyển dụng; lập và quản ký ngân sách tuyển dụng. -Công tác quản trị chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho toàn công ty. -Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả công việc của CBCNV định kỳ làm căn cứ để sắp xếp công việc, đào tạo bổ sung và xét thưởng -Đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; đánh giá hiệu quả -Xây dựng & hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ bao gồm quy định, quy trình trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo, chế độ chính sách và hành chính quản trị; -Các công việc theo chỉ đạo BGĐ.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng hành chính nhân sự

công ty cổ phần phát triển nhân lực jis

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

Công Ty TNHH bTaskee
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Công Ty TNHH bTaskee

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

- Tham mưu, đề xuất cho BGĐ các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác tuyển dụng đào tạo, các chính sách về lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên. - Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ; hoạch định tuyển dụng, chiến lược đào tạo và phương pháp quản lý nguồn nhân lực. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty. - Là cầu nối giữa Ban giám đốc và nhân sự các chi nhánh, phòng ban trong công ty. - Tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đào tạo nhân viên, đánh giá nhân sự định kỳ. - Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng; hỗ trợ Leader của phòng ban khác. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc phù hợp với quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

xem thêm Xem thêm

PIC Co ., ltd
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

PIC Co ., ltd

mức lương Thỏa thuận địa điểm Hưng Yên

Quản lý các công việc của phòng HCNS bao gồm 04 nhân viên và nhóm công nhân hành chính ) bao gồm các công việc như 1- Công việc hành chính ( Canteen, Bảo Vệ, Pccc, Rác thải, môi trường, làm vườn, quản lý điều động xe, bảo dưỡng xe..) 2- Công việc nhân sự ( Theo dõi công, Giám sát tính lương, Thanh toán giải quyết chế độ... ) 3- Giải quyết chế độ cho người lao động ( BHXH, Ốm, tai nạn, Thai sản.. ) 4- Tuyển dụng lao động ( shortlist ứng viên, sắp lịch phỏng vấn, làm thủ tục nhận việc ) 5- Quản lý lao động thuê ngoài 6- Chuẩn bị hồ sơ cho đánh giá khách hàng, tham gia làm CAP gửi cho khách hàng Các công việc khác theo chỉ thị từ Ban giám đốc

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nhân sự. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. - Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. - Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. - Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự. - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng nhân sự, hành chính BĐS MeeyLand

BDS MeeyLand

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội

- Tham mưu, đề xuất cho tổng giám đốc các vấn đề thuộc nhân sự như: Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty. - Quản lý điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng. - Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của tổng giám đốc. - Quản lý, kiểm soát các chi phí hành chính. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định,...

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Công ty CP Tập đoàn Bắc Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quản lý và bao quát toàn bộ hoạt động của Phòng HCNS • Công tác Nhân sự: - Quản lý, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của công ty. Phối hợp các phòng ban trong việc thực hiện các kế hoạch tuyển dụng. - Hoạch định, xây dựng hệ thống mạng lưới nhân sự trong công ty, xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn lực nội bộ. - Tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng chính sách lương, thưởng, các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi. - Phối hợp với các Trưởng bộ phận để thiết lập hệ thống KPI, các tiêu chí đánh giá nhân sự. Theo dõi và cùng với các Trưởng bộ phận đánh giá năng lực nhân viên định kỳ. - Theo dõi việc đóng BHXH và giải quyết chế độ BHXH cho nhân viên. - Xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp. • Công tác Hành chính: - Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính và giám sát việc thực hiện; xây dựng các quy trình liên quan đến nghiệp vụ hành chính. - Quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng của Công ty. - Tổ chức công tác hậu cần, công đoàn, đời sống tinh thần cho CBNV Công ty: sinh nhật, du lịch, các ngày lễ tết.... - Tổ chức, thực hiện và điều hành các công việc hành chính có liên quan. - Các công việc khác phát sinh hàng ngày được giao.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA)

mức lương Trên 30 triệu địa điểm Hà Nội

- Xây dựng bộ máy tổ chức và các chính sách quản lý, phát triển con người theo định hướng và nguyên lý quản trị do HĐTV xác lập - Giám sát thực thi của các đơn vị trong công tác Nhân sự - Hành chính - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Triển khai, rà soát việc mua sắm, quản lý tài sản - Giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất tại các Trung tâm

xem thêm Xem thêm

no image
{Hải Phòng} TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

công ty cổ phần devyt

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển 01 TRƯỞNG PHÒNG HCNS cho công ty thành viên - Công ty CP đồ chơi thông minh Sun Vigor Việt Nam. Công ty Cổ phần Đồ chơi Thông minh Sun Vigor Việt Nam (VSV) ( là một trong những Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Devyt Corporation - đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2000). Sun vigor Việt Nam được thành lập cùng với sự đầu tư và góp vốn của Công ty Sun Vigor Hồng Kong. Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm đồ chơi để xuất khẩu cho thị trường Mỹ và Châu Âu.Quy mô nhân sự dự kiến khoảng 1600 CBCNV. *** CÔNG VIỆC: - Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, các công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách…của Công ty; - Xây dựng các chính sách quản trị nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển của Công ty; - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đề xuất bố trí điều động nhân sự để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và hợp lý; - Phối hợp với các Phòng/ Ban, đơn vị thành viên tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty; - Xây dựng các giải pháp thu hút, đãi ngộ đối với những người giỏi, có tài, tâm huyết với Công ty; - Tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa công ty; - Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại của Công ty; - Thực hiện các báo cáo định kỳ theo Quy định. - Thực hiện các công việc khác theo giao việc của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí An Dương

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

* Công tác nhân sự: - Lập kế hoạch, định biên nhân sự, ngân sách nhân sự hàng năm. - Tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát nguồn nhân lực. - Tổ chức thực hiện hoạt động chế độ chính sách của doanh nghiệp. - Tham mưu cho BLĐ về quy trình, biểu mẫu làm việc và công tác Hành chính văn phòng - Tham mưu trong công tác tổ chức Nhân sự: Tuyển dụng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng ,bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu công việc. - Tham gia xử lý khiếu tố, khiếu nại của CBCNV. * Công tác hành chính - Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ. - Tham gia công đoàn trong đơn vị - Duy trì và phát triển các mối quan hệ với địa phương và các ban ngành liên quan. - Kiểm tra thực hiện các Quy chế, quy định, nội quy của doanh nghiệp . - Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng hành chính nhân sự

Vietsourcing Human Resources Services

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

a) Mô tả công việc 1 Tham mưu cho BGĐ về xây dựng bộ máy Nhân sự và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn Công ty. 2 Xây dựng các chế độ, chính sách cho Công ty 3 Xây dựng và điều chỉnh hệ thống quản lý dữ liệu hồ sơ thông tin nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển 4 Xây dựng các quy trình thực hiện công việc. 5 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí thuộc quyền quản lý 6 Xây dựng các công cụ quản lý hành chính trong bộ phận. 7 Lập, điều chỉnh kế hoạch công việc và tổ chức phân công công việc cho các vị trí thuộc quyền quản lý. 8 Lập kế hoạch chi phí bộ phận năm, quý, tháng. 9 Đào tạo, giao việc và đánh giá công việc cho các vị trí dưới quyền. 10 Đề xuất các phương án đào tạo nhân sự nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại: nâng cao kỷ luật và chất lượng hiệu suất công việc; 11 Xây dựng các chương trình quản lý rủi ro để đảm bảo tính liên tục của công việc trong các tình huống khẩn cấp. b) Thực hiện 1 Triển khai kế hoạch phân công công việc cho các vị trí dưới quyền; 2 Nhận chỉ tiêu về số lượng toàn Công ty theo năm. 3 Nhận chỉ tiêu về chất lượng nhân sự toàn Công ty theo năm. 4 Tổng hợp và lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ: năm, quý, tháng. 5 Tổng hợp và lập kế hoạch đào tạo định kỳ: năm, quý, tháng. 6 Tổng hợp và xây dựng chi phí tuyển dụng, đào tạo cho toàn Công ty theo năm, quý; 7 Giám sát hoạt động tuyển dụng của nhân viên dưới quyền. 8 Giám sát các cuộc phỏng vấn, sát hạch ứng viên. 9 Giám sát việc thực hiện các chế độ, thủ tục pháp lý với người lao động của nhân viên dưới quyền. 10 Giám sát và duy trì việc cập nhật tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng. c) Báo cáo 1 Báo cáo kết quả tuyển dụng tháng/quý 2 Báo cáo kết quả đào tạo tháng/quý 3 Báo cáo tình hình biến động nhân sự toàn công ty 4 Báo cáo khảo sát tiền lương, thu nhập, chế độ phúc lợi của các doanh nghiệp cùng ngành nghề lĩnh vực hoạt động theo năm, quý 5 Báo cáo giải trình theo yêu cầu của Tổng giám đốc, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Đại diện lãnh đạo về Chất lượng;

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chịu trách nhiệm thực hiện và điều hành thực hiện những nhiệm vụ sau: 1. Điều hành bộ máy hành Chánh Nhân Sự trong Công ty. Tổ chức sắp xếp, phân công, quản lý công việc của từng nhân viên trong Phòng Hành Chánh Nhân Sự tại HCM và tại các văn phòng chi nhánh của Công ty trên cả nước sao cho hiệu quả và phát huy tối đa năng lực của từng nhân viên. 2. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành tiến độ và chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự cho công ty. Chủ động các kế hoạch, phương pháp tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp cho công ty. Đảm bảo chủ động đầy đủ nguồn nhân lực cho công ty trong mọi tình huống. 3. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành nhân sự bảo vệ phục vụ khách hàng. Điều phối, sắp xếp các nhân sự đến phục vụ khách hàng sao cho phù hợp giữa điều kiện Người lao động và đặc điểm yêu cầu của từng khách hàng. 4. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành những công việc hành chánh như Phép, Bảo Hiểm … để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động theo quy chế của công ty. 5. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc công ty.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng hành chính

Công ty TNHH PHD

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Quản lý nhân sự phòng hành chính + Quản lý nhân sự phòng hành chính, đào tạo hội nhập cho nhân viên mới + Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn nhân viên hoàn thành công việc. + Đảm bảo nhân viên trong phòng thực hiện đúng nội quy, quy định của Công ty. - Quản lý tài sản Công ty + Quản lý, theo dõi kho hành chính, quản lý tài sản của Công ty (tại cửa hàng, bếp trung tâm, văn phòng công ty) + Các công việc liên quan sửa chữa cải tạo, và đề xuất mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động. + Quản lý, kiểm tra, ghi nhận số lượng và lưu kho hành chính, xuất hàng, điều chuyển giữa các đơn vị + Tiếp nhận và quản lý tài sản trang thiết bị, công cụ dụng cụ từ các đơn vị. + Tiếp nhận từ phòng dự án về cửa hàng mở mới, cửa hàng nâng cấp cải tạo và các hạng mục khác - Quản lý công tác an ninh + Quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, + Quản lý công tác phòng chống cháy nổ + Quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động - Chăm lo đời sống CBCNV, nắm bắt tình hình công việc chung của toàn Công ty. + Nắm bắt tình hình công việc chung của phòng và của toàn Công ty + Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công + Chủ trì thực hiện các cuộc họp giao ban tháng/ quý - Công tác ngoại giao - Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công. - Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Bình Dương

Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính – Nhân sự Công ty và Nhà máy. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác tổ chức nhân sự, tổ chức bộ máy, lao động tiền lương, chế độ chính sách, quy trình, biểu mẫu làm việc, công tác ISO, công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác Hành chính văn phòng. Tham mưu trong công tác tổ chức Nhân sự: Tuyển dụng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu công việc. Tham mưu xây dựng hệ thống tổ chức và mô hình hoạt động từ Tổng Công ty đến các Công ty thành viên; quy hoạch nguồn nhân lực kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn Công ty. Tham mưu xây dựng và ban hành các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với yêu cầu SXKD trong từng giai đoạn. Xây dựng kế hoạch ngân sách, định biên lao động hàng năm theo kế hoạch SXKD của Công ty. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, nhân viên các loại phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty. Theo dõi và thực hiện chính sách nâng lương, chuyển ngạch cho CB CNV. Đề xuất giải pháp thu hút, đãi ngộ đối với những người giỏi, có tài, tâm huyết với Công ty, chính sách khen thưởng hợp lý, kịp thời đối với những người có ý tưởng, sáng kiến cải tiến hiệu quả công việc mang lại lợi ích cho Công ty. Tham gia xử lý khiếu tố, khiếu nại của CB CNV. Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ. Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua đột xuất, định kỳ và phát động các phong trào thi đua trong toàn Công ty, có chính sách khen thưởng kịp thời theo từng đợt thi đua. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với địa phương và các ngành liên quan. Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Alphanam  Group
Trưởng phòng Hành chính (Tập đoàn)

Alphanam Group

mức lương 15 - 20 triệu địa điểm Hà Nội

- Xây dựng, cải tiến và thực hiện các quy trình liên quan đến công tác quản trị hành chính. - Đề xuất các phương án, giải pháp nhằm quản lý chi phí vận hành văn phòng tiết kiệm và hiệu quả. - Tổng hợp báo cáo liên quan đến các hoạt động văn phòng theo định kỳ. - Đảm bảo hệ thống văn thư lưu trữ vận hành thông suốt và tuân thủ các quy định chung. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện nội bộ của Tập đoàn. - Kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc tuân thủ nội quy lao động của toàn thể CBNV. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

xem thêm Xem thêm

no image
Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Công ty Cổ phần Địa ốc Thành Lê

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quảng Ninh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Sắp xếp nhân sự đúng người, đúng việc. - Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự: có trách nhiệm bảo quản dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân sự đầy đủ và bảo mật; bảo quản và lưu trữ các hồ sơ sơ nhân viên như nghỉ phép năm, chấm công.. - Giám sát thực hiện nội qui, quy định công ty và làm việc trực tiếp với các Trưởng bộ phận. - Xây dựng quy định, quy trình và quy chế quản lý trong lĩnh vực nhân sự cho toàn công ty. - Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược trong bộ máy tổ chức và điều hành hoạt động của công ty.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại