Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Hà Đông Hà Nội

   Công ty Cổ phần Cúc Phương

Phụ trách kiểm soát đơn vị thành viên và đầu tư

Công ty Cổ phần Cúc Phương

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 01/09/2021 3 - 5 triệu Chat

- Kiểm tra tính tuân thủ về các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của các đơn vị thành viên. - Tham mưu cải tiến, hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ - Thực hiện các báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm hoặc Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên theo yêu cầu của cấp trên - Lập Ngân sách hàng năm cho Trụ sở chính và các đơn vị thành viên - Tính Hiệu quả tài chính của Phương án đầu tư và theo dõi thực hiện

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Antztek

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Antztek

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 15/08/2021 7 - 10 triệu Chat

- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm) - Theo dõi thu chi công nợ, chấm công nhân viên hàng ngày. - Lập báo cáo thu chi công nợ hàng ngày, báo cáo két quả kinh doanh và tính lương nhân viên hàng tháng. - Xuất hóa đơn đầu ra, theo dõi đầu vào. - Xuất nhập hàng trên phần mềm bán hàng. - Quản lí kho hàng công ty. - Làm hợp đồng, giấy tờ thanh toán khi có yêu cầu.

+ Xem thêm

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Làm Việc Tại Hà Nam

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 29/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp. - Theo dõi và quản lý đơn hàng. - Theo dõi và đối chiếu nhập – xuất – tồn hàng hóa. - Lập báo cáo và báo cáo với ban lãnh đạo - Căn cứ vào cơ chế công ty, tính lương cho nhân viên. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Nhân viên kế toán nội bộ

THỰC PHẨM SẠCH BHFOOD

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi công nợ nhà cung cấp. - Theo dõi và quản lý đơn hàng. - Theo dõi công nợ với bưu điện: công nợ tiền hàng phải thu và cước vận chuyển phải trả. - Theo dõi và đối chiếu nhập – xuất – tồn hàng hóa. - Căn cứ vào cơ chế công ty, tính lương cho nhân viên. - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất An Bình

KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN NỘI BỘ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất An Bình

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 7 - 10 triệu Chat

Vị trí “Kế toán tổng hợp” bên sản phẩm nội thất của công ty sẽ phụ trách các phần hành nhưng không giới hạn các nhiệm vụ, bao gồm: - Theo dõi và quản lý công nợ công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán. - Lập các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết. - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. *) Các nhiệm vụ khác trong công việc theo sự phân công của quản lý bộ phận. *) Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

+ Xem thêm

công ty cổ phần kyx

Kế toán tổng hợp

công ty cổ phần kyx

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 06/06/2021 10 - 15 triệu Chat

1 Tổng hợp + Lập phiếu thu, chi. + Thực hiện các giao dịch với ngân hàng. + Kiểm soát sổ quỹ, kiểm tra đối chiếu tài khoản ngân hàng. + Theo dõi công nợ khách hàng. + Lập cáo báo phục vụ quản lý kinh doanh của Công ty. + Kiểm tra, rà soát lương hàng tháng. 2 Thuế + Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh để bảo quản, theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán, rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế, xuất hóa đơn khi có phát sinh. + Thực hiện các phần kế toán: tiền, công nợ, tài sản, doanh thu, chi phí, xác định kết quả. + Lập, đối chiếu và gửi các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, ... + Giao dịch với cơ quan thuế, tham gia làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế. + Chủ động cập nhật chế độ, chính sách về thuế, tham mưu cho cấp trên trong việc phổ biến các quy định mới về thuế. 3 Khác: + Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Ks&xd Bảo Thạch

kế toán thuế

Công Ty Tnhh Ks&xd Bảo Thạch

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 7 - 10 triệu Chat

- Hàng ngày xuất hóa đơn GTGT, kiểm soát tập hợp hóa đơn chứng từ theo dõi phát sinh và hạch toán - Kết hợp với bộ phận kinh doanh hoàn thiện chứng từ, đối chiếu lấy xác nhận công nợ hàng tháng với các đối tác theo quy trình làm việc của công ty. - Đối chiếu với kế toán nội bộ, kế toán tài chính để khớp công nợ, chứng từ. - Lấy chứng từ ngân hàng, theo dõi hoạch toán tài khoản ngân hàng theo đúng quy định - Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. - Quản lý, hoàn thiện hồ sơ chứng từ mảng thuế, báo cáo hàng tháng, quý, BCTC năm theo đúng quy định của cơ quan thuế. - Hàng tháng tập hợp hóa đơn, sổ sách… báo cáo lãnh đạo số liệu tài chính, doanh thu… về lĩnh vực thuế. - Lưu giữ, phân loại hồ sơ chứng từ theo quy định của công ty.

+ Xem thêm

Tập Đoàn Thăng Long Việt Nam

Tuyển kế toán

Tập Đoàn Thăng Long Việt Nam

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 24/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Rà soát theo dõi công nợ, đối chiếu kế toán chi tiết và tổng hợp - Tổng hợp, kiến nghị về các vấn đề phát sinh gửi Kế toán trưởng. - Đóng góp ý kiến xử lý các vấn đề tồn tại, tối ưu chi phí dựa trên phân tích giao dịch nội bộ và công nợ nội bộ. - Phối hợp cùng KTT/ Phụ trách kế toán đánh giá và chỉ ra các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và đề xuất giải pháp. - Xây dựng các quy trình/ quy định có liên quan đến công tác kế toán . - Liên tục đánh giá và cải tiến quy trình làm việc được hoàn thiện hơn - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

+ Xem thêm

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Kế toán Thuế

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 7 - 10 triệu Chat

- Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh. - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế cá nhân bên cho thuê tài chính. - Làm báo cáo sử dụng hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN theo quý và năm. - Lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN cuối năm - Giải trình cung cấp tài liệu số liệu cho cơ quan thuế, đoàn thanh tra quyết toán thuế khi có yêu - cầu, chịu trách nhiệm khi công ty thực hiện quyết toán thuế. - Hoàn thành các công việc liên quan đến thuế và các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo quản lý và giám đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Bluewind

Kế toán Tổng hợp

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Bluewind

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 01/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tập hợp hóa đơn chứng từ kế toán; - Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiền, công nợ, doanh thu, chi phí,…; - Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, báo cáo tài chính năm, báo cáo nội bộ. - Giao dịch ngân hàng, tổng cục thuế,…; - Các công việc khác có liên quan.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype