Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm nhân viên iso môi trường

công ty TNHH m&h industry việt nam

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG - HÓA CHẤT (NAM)

công ty TNHH m&h industry việt nam

Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Hạn nộp: 30/06/2021 7 - 10 triệu Chat

- Kiểm tra và báo cáo xưởng mạ hàng ngày - Kiểm tra hàng ngày nồng độ của các bể axit, khi cần thiết sẽ đề xuất mua và bổ sung axit vào các bể axit theo nồng độ qui định của công ty - Thường xuyên đo nồng độ hóa chất trong các bể và bổ sung hóa chất đúng liều lượng. - Thực hiện các báo cáo thường niên và định kỳ về môi trường, hóa chất và nộp cho cơ quan chức năng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ DUY PHONG

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng ISO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ DUY PHONG

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10/04/2021 7 - 10 triệu Chat

- Cùng với Ban ISO Xây dựng và quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015 - Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến việc cải tiến mục tiêu chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng - Ban hành và phân phát tài liệu ISO cho các Bộ phận liên quan khi có tài liệu mới, tải tài liệu vừa ban hành lên hệ thống để CBNV có thể vào xem - Soạn thảo, cập nhật các tài liệu mới vào danh sách hồ sơ ISO theo yêu cầu của BGĐ và của tiêu chuẩn ISO. Cập nhật những thông tin thay đổi của tài liệu này vào bảng theo dõi tình trạng thay đổi của mỗi tài liệu - Tổ chức chương trình đánh giá nội bộ theo định kỳ (2 lần / năm) - Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ sau khi đánh giá gửi các bộ phận liên quan - Báo cáo đo lường mục tiêu chất lượng - Theo dõi đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng của các bộ phận - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

+ Xem thêm

Công việc liên quan

công ty TNHH alfa (sài gòn)

Nhân Viên Phụ Trách ISO + Môi Trường

công ty TNHH alfa (sài gòn)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19/04/2019 Thỏa thuận

_ Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của công ty. _Đề xuất với ban lãnh đạo trong hoạt động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của công ty như : đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống, các hành động khác phục, phòng ngừa. _Soạn thảo, cập nhật, cải tiến quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của công ty. _Theo dõi quá trình đánh giá nội bộ trong toàn công ty. _Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng ngừa. _Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến lãnh đạo để xem xét làm cơ sở để cải tiến chất lượng. _Tổ chức lưu trữ, kiểm soát toàn bộ hồ sơ của phòng quản lý chất lượng một cách khoa học và đảm bảo đầy đủ nhất. _ Phụ trách công việc môi trường , báo cáo môi trường và các công việc liên quan _Thực hiện các công việc khác khi được Ban Lãnh đạo phân công.

no image

Nhân Viên Iso Môi Trường

công ty CP lexus thăng long

Hà Nội

Hạn nộp: 01/01/1970 7 - 10 triệu

- Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO Môi trường cho toàn Công ty. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO Môi trường theo tiêu chuẩn 9001 – 2015 của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. - Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ. - Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty. - Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba. - Cải tiến hệ thống văn bản ISO - Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận - Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015 - Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty - Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 - Các công việc khác theo yêu cầu.

no image

Nhân Viên Iso Về Môi Trường

inoue rubber vietnam co., ltd

Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2018 Thỏa thuận

Phụ trách về toàn bộ về lĩnh vực ISO 14001 - ISO môi trường

công ty cổ phần hanacans

Nhân Viên Iso, An Toàn Và Môi Trường

công ty cổ phần hanacans

Đà Nẵng

Hạn nộp: 31/12/2017 5 - 7 triệu

1. Maintain the QMS / EMS / FSSC in company to ensure the compliance with Vietnam Law requirements, ISO requirements, customer requirements and all company regulations, including but not limited as following / Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường và ATTP của công ty đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, yêu cầu của khách hàng cũng như các quy định của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: • Training EHS and communicate EHS alerts all employees / Đào tạo, thông tin cảnh báo an toàn, sức khỏe, môi trường và ATTP cho CBCNV • Perform periodic facility EHS inspection / Định kỳ kiểm tra các vấn đề về an toàn, sức khỏe, môi trường và ATTP của công ty • Holding safety meeting and maintain safety patrol / Tổ chức các cuộc họp an toàn và duy trì tuần tra nhà máy • Participate in accident / incident investigation and make report / Tham gia vào việc xử lý tai nạn / sự cố lao động, điều tra và báo cáo kết quả • Propose preventive actions for potentially unsafe conditions / Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng xử với các tình huống, sự việc không an toàn • Waste management; identify measures for hazardous waste reduction / Quản lý chất thải, đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại • Establish the incident response plans / measures as required by the relevant authorities and make plan for drills / Xây dựng kế hoạch / biện pháp ứng cứu cho các sự cố theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và lên kế hoạch diễn tập cho toàn bộ công ty • Receive external audit / inspection relating ISO, Health & Safety, Environment and Food safety and then follow up all actions from EHS audit / inspection / Tiếp nhận các cuộc đánh giá bên ngoài về ISO, An toàn & sức khỏe, môi trường, ATTP và giám sát các hành động sau đánh giá. 2. Develop and improve the ISO, health, safety, environmental and food safety management system of company / Phát triển, cải thiện hệ thống ISO, an toàn, sức khỏe, môi trường và ATTP trong toàn công ty 3. Other works assigned by Manager / Các công việc khác được cấp trên giao

công ty cổ phần thực phẩm thiên hương

Nhân Viên Phòng Iso / Moi Truong

công ty cổ phần thực phẩm thiên hương

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2017 5 - 7 triệu

- KIỂM TRA, QUẢN LÝ VÀ LẬP BÁO CÁO, XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG. - XÂY DỰNG, CẢI TIẾN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢNG LÝ ATTP - QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA. - LÀM TÀI LIỆU ISO THEO HƯỚNG DẪN.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype