Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm Việc Làm pháp chế

Công Ty Cp Grace World

Trưởng phòng Pháp chế

Công Ty Cp Grace World

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

- Phụ trách toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực pháp chế của công ty - Kiểm soát các hoạt động, thủ tục liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty; - Đánh giá rủi ro, đưa ra những kiến nghị đề xuất về việc tuân thủ Pháp luật đối với các hoạt động quản trị nội bộ của Công ty; - Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty; - Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty, chuẩn bị hồ sơ pháp lý - Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan; - Công việc trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

no image

Chuyên viên Pháp chế

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận pháp lý phụ trách. - Thực hiện các chỉ đạo của Ban giám đốc các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty. - Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty. - Chủ động xử lý tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, đầu tư, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác. - Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng văn bản trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành. - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác người lao động. - Chịu trách nhiệm thực hiện các quy chế hoạt động của Bộ phận pháp lý - Kiểm soát tham mưu về các hợp đồng chuyển nhượng đất đai... - Kiểm soát quy chế quản lý hoạt động của Ban hoặc theo sự phân công của Ban giám đốc.

xem thêm Xem thêm

Thiện Phú Sĩ Jsc

Nhân Viên Pháp Chế Làm Việc Ở Long An

Thiện Phú Sĩ Jsc

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Huyện Đức Hòa, Long An

1. Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết. 2. Xây dựng và chuẩn hóa biểu mẫu, quy trình soạn thảo, xem xét ký kết và thực hiện các loại hợp đồng, văn bản sử dụng trong hoạt động kinh doanh của công ty 3. Trực tiếp tham gia đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng nếu được phân công. 4. Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,…liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật. 5. Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty. 6. Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu…; 7. Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của công ty. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. 8. Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý. Xử lý chủ động và tham mưu cho BQL được các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế,… 9. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ ba. 10. Đại diện Công ty trong công việc pháp lý phát sinh với cơ quan nhà nước. 11. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

Trưởng phòng Pháp lý

ELAND ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM COMPANY LIMITED

mức lương 20 - 30 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến các vấn đề pháp lý trong công ty - Tư vấn pháp luật và hướng dẫn tất cả các loại vấn đề pháp lý - Chuẩn bị các văn bản pháp lý, thỏa thuận hợp nhất, mua lại, v.v. - Đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định cho mọi hoạt động trong tổ chức trong công ty. - Nghiên cứu các hợp đồng và văn bản pháp lý để đảm bảo rằng nó có lợi cho tổ chức - Xử lý các vụ kiện của công ty ( nếu có). - Báo cáo chuẩn bị đánh giá và trình bày trước các quan chức cấp cao trong nội bộ công ty và trong tập đoàn. - Đàm phán và chỉnh sửa các loại hợp đồng cho công ty. - Nghiên cứu các vụ kiện của một cá nhân hoặc doanh nghiệp khác và tìm ra các phương pháp thích hợp để cứu và đảm bảo tổn thất tối thiểu cho công ty - Bảo vệ công ty và toàn bộ tài sản khỏi mọi vấn đề bất hợp pháp. - Ghi chép và lưu giữ tất cả các tài liệu pháp lý một cách an toàn. - Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên: Phân công công việc cho nhân sự cấp dưới; tổ chức thực hiện công việc, khuyến khích sự phát triển của tất cả nhân viên trong bộ phận, bao gồm cả kế hoạch kế nhiệm cho các vai trò chủ chốt. - Chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Tổng GĐ giao.

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Pháp chế Thu nhập khởi điểm từ 9 ~ 15 triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Hà Nội

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty và thông báo tới các đơn vị có liên quan định kỳ không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành; - Phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo các văn bản pháp lý chính xác về nội dung, đúng quy định pháp luật; - Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của Công ty; - Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng giao dịch do đơn vị khác chủ trì soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng; - Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để thực hiện thủ tục pháp lý của công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thủ tục xin cấp Các giấy phép hoạt động, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty…; - Chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT, phiếu lấy ý kiến cổ đông, thành viên HĐQT theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

xem thêm Xem thêm

no image

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Công ty TNHH Địa ốc Lâm Thủy Mộc

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dự án BĐS, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và các vấn đề pháp lý liên quan khác. - Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn, lưu trữ các văn bản, quy định pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động Công ty. - Thực hiện chỉ đạo của Ban TGĐ về vấn đề liên quan đến pháp lý các dự án Bất Động Sản, pháp lý kinh tế. - Phối hợp cùng Bộ phận pháp lý dự án để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

công ty cổ phần đầu tư xây dựng lam sơn thái bình

Nhân viên Pháp chế

công ty cổ phần đầu tư xây dựng lam sơn thái bình

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Thành phố Thái Bình, Thái Bình

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty - Soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty - Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật - Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty - Đảm bảo mọi thủ tục, qui trình hoạt động của công ty hợp pháp - Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … - Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết - Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty - Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước - Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp - Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan. - Giúp việc cho Giám đốc các công việc khác.

xem thêm Xem thêm

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC

Chuyên Viên Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Chế Doanh Nghiệp Cho Khách Hàng Trong Và Ngoài Nước.

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HCMC

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Hồ Chí Minh

* Thực hiện dịch vụ thành lập công ty cho khách hàng theo hướng dẫn của luật sư có kinh nghiệm. * Thực hiện dịch vụ đăng ký thủ tục xin visa, giấy phép lao động và các thủ tục hành chính khách theo yêu cầu khách hàng. * Thục hiện các thủ tục tố tụng hành chính & dân sư, doanh nghiệp theo hướng dẫn của luật sự dự án. * Thực hiện tư vấn pháp chế doanh nghiệp về luật doanh nghiệp, thương mại, luật thuế, luật đầu tư...

xem thêm Xem thêm

no image

Nhân viên Pháp chế

Công ty CP Holdings Tràng An

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Long Biên, Hà Nội

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác do Công ty ký kết - Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty - Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật - Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công ty - Đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty hợp pháp - Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý . - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu … - Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp - Chịu trách nhiệm báo cáo trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao.

xem thêm Xem thêm

công ty CP hóa dầu mekong

Chuyên viên Pháp chế

công ty CP hóa dầu mekong

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực hóa dầu phục vụ cho việc soạn thảo văn bản định chế, hợp đồng, tư vấn pháp lý và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý các công việc liên quan. - Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục thành lập, thay đổi, đăng ký kinh doanh, đăng ký và bảo vệ thương hiệu. - Soạn thảo và thẩm định nội dung hợp đồng, các văn bản giao dịch do các phòng ban phụ trách đàm phán với đối tác trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. - Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế... - Tư vấn, chuẩn bị, làm các hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh về quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3. - Lập các bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ cho Công ty và các cơ sở đại diện kinh doanh, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi có đoàn kiểm tra, thanh tra. - Kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch… - Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết các tranh chấp trên tiêu chí tuân thủ tối đa luật pháp hiện hành. - Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định. - Kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến: Làm việc với nhà cung cấp về các giấy tờ phục vụ làm giấy công bố, tem phụ… - Các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

xem thêm Xem thêm


Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại