Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm tổng giám đốc

Công ty TNHH Skyline Media

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Skyline Media

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 Thỏa thuận Chat

1/ Trợ lý hành chính: - Quản lý lịch trình làm việc của Tổng Giám Đốc (TGĐ), sắp xếp và tham dự các cuộc họp có liên quan, phối hợp với các team triển khai công việc cụ thể. - Sắp xếp hồ sơ, giấy tờ một cách khoa học, chuyên nghiệp để có thể xuất trình cho Tổng giám đốc bất cứ khi nào cần. - Thư ký các cuộc họp. Soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của TGĐ. - Tiếp nhận, xử lý các văn bản, tài liệu gởi đến để kịp thời trình lên TGĐ giải quyết hay phê duyệt. - Triển khai đúng và kịp thời các chỉ đạo từ TGĐ đến các phòng ban trong nội bộ Công ty. Đồng thời ghi nhận tất cả những phản hồi, thông tin từ các phòng ban đến TGĐ. 2/ Hoạt động kinh doanh: - Nắm bắt tất cả các hoạt động kinh doanh phát hành phim và các dự án sản xuất đầu tư phim. - Hỗ trợ TGĐ cập nhật thông tin với các phòng ban và êkip trong và ngoài công ty. - Thay mặt TGĐ cập nhật tình trạng hoạt động của các dự án nhằm đạt kết quả và thời gian theo đúng kế hoạch đã đề ra. - Tham mưu, trợ giúp cho Tổng giám đốc lên kế hoạch, định hướng phát triển của công ty. - Nhắc nhở, đôn đốc các phòng ban báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo thời gian biểu đã thống nhất. Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch theo sự phân công của Tổng giám đốc. - Thực hiện các công việc khác do TGĐ phân công. 3/ Báo cáo: - Thực hiện các báo cáo, cập nhật tiến độ công việc theo định kỳ đến TGĐ của các phòng ban, êkip, dự án. - Cập nhật, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, tình hình báo chí, mạng xã hội về xu hướng thị trường, các thông tin liên quan đến hoạt động điện ảnh, sản xuất và phát hành phim ảnh trong nước và trên thế giới cho TGĐ.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Quang Trung

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần Công nghiệp Xây dựng Quang Trung

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 30/10/2021 10 - 15 triệu Chat

• Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức họp giao ban, hội thảo và tổng kết. • Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm. • Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của TGĐ. • Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp. • Theo dõi, kiểm soát các công việc theo quyết định của Tổng Giám đốc. • Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để thực hiện và hoàn thành công việc được giao. • Tiếp nhận các văn bản đi đến, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và trình duyệt Tổng Giám đốc và bàn giao lại cho các bộ phận liên quan. • Truyền đạt thông tin của TGĐ tới các phòng ban, bộ phận. • Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc. • Ghi chép và sắp xếp các Chương trình, thời gian họp của TGĐ và các đối tác, các bộ phận. • Chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của TGĐ

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Gpo

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Tnhh Gpo

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp: 18/11/2021 20 - 30 triệu Chat

• Kiểm soát hoạt động của Công ty: Giúp Tổng giám đốc kiểm soát, đôn đốc các đơn vị, bộ phận, phòng ban nhằm thực hiện đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra. • Kiểm soát và thực hiện thông tin 2 chiều: Triển khai các chỉ đạo từ Tổng giám đốc; ghi nhận, tổng hợp ý kiến phản của các đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân • Lập báo cáo định kỳ tháng/quí/năm hoặc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc • Sắp xếp lịch làm việc của Tổng Giám đốc • Phiên dịch: Phiên dịch cho TGĐ trong các cuộc họp HĐQT, làm việc với thành viên HĐQT, đối tác là người nước ngoài; Dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần tập đoàn Đại Lợi Phát

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần tập đoàn Đại Lợi Phát

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/12/2021 15 - 20 triệu Chat

• Sắp xếp lịch làm việc và nhắc nhở về các lịch trình quan trọng cho Tổng giám đốc nắm bắt và thực hiện. • Điều phối các hoạt động về sơ kết và tổng kết trong doanh nghiệp • Sắp xếp các cuộc họp, chương trình, sự kiện có Tổng giám đốc tham gia • Nắm bắt tình hình công việc tại các bộ phận, đề xuất phương án giải quyết công việc kịp thời những khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình làm việc cho Tổng giám đốc và thực hiện khi có chỉ thị từ cấp trên. • Thư ký Tổng giám đốc sẽ là người trực tiếp đứng ra thay mặt cho Tổng giám đốc giải quyết những vấn đề, tình huống phát sinh khi cần thiết, nhất là các trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt và được sự đồng ý của Tổng giám đốc. • Lên các kế hoạch và sắp xếp cho các chuyến công tác của Tổng giám đốc. • Sắp xếp các loại hồ sơ và hợp đồng, một số giấy tờ quan trọng một cách khoa học ,cẩn thận, chuyên nghiệp khi xuất trình cho Tổng giám đốc , Ban lãnh đạo cấp cao khi có yêu cầu. • Thực hiện công tác soạn thảo văn bản hành chính,các hợp đồng ,tài liệu cuộc họp theo yêu cầu,đồng thời luu trữ theo quy định của cấp trên đặt ra. • Tiếp nhận và các vấn đề liên quan đến các văn bản , tài liệu, hợp đồng,quan trong theo yêu cầu của Tổng giám đốc và cập nhậtcác thông tin sau khi xử lý cho họ để có thể nắm bắt và có hướng xử lý khi cần thiết. • Tìm hiểu và nắm bắt các thông tin có thông tin liên quan đến pháp luật trong ngành, các vấn đề thị thường kinh doanh. • Tham gia các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ ghi chép và thu âm lại toàn bộ cuộc họp, lập các biên bản cuộc họp một cách đầy đủ và chính xác. • Tuyệt đối bảo mật các hồ sơ, thông tin của doanh nghiệp về các hoạt động kinh doanh và sản xuất. • Làm một số công việc khác trong phạm vi và quyền hạn theo yêu cầu từ Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG.

Quận Long Biên, Hà Nội

Hạn nộp: 21/10/2021 Thỏa thuận Chat

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành, quản trị hoạt động của công ty - Điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được phê chuẩn nhằm hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra. - Đại diện cho TGĐ công ty làm việc với cơ quan nhà nước, đối tác về các vấn để được ủy quyền/Phân công. - Phối hợp KTT lập kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn cho các dự án tại công ty. - Xây dựng, soạn thảo sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế... liên quan đến hoạt động của công ty. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty…

+ Xem thêm

Công Ty CP visimex

Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc - Hà Nội

Công Ty CP visimex

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2021 20 - 30 triệu Chat

* Tương tác với Quản lý các Bộ phận/Phòng ban để phối hợp giải quyết công việc: - Nhận chỉ đạo trực tiếp từ TGĐ và truyền đạt chỉ đạo theo yêu cầu công việc được giao cho các Bộ phận/Phòng ban (BP/PB), cá nhân; - Kiểm tra, đôn đốc, tư vấn và hỗ trợ các BP/PB hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được phân công; - Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của TGĐ đối với các BP/PB, cá nhân theo lĩnh vực được phân công. Chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, phân tích, đề xuất, báo cáo kết quả công việc hay các cách thức giải quyết công việc ngoài thẩm quyền để TGĐ có quyết định hoặc chỉ đạo giải quyết. - Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo có liên quan đến từ các BP/PB để trình BTGĐ phê duyệt hàng ngày; - Tương tác với các Nhà máy để hỗ trợ TGĐ nắm bắt và kiểm soát các hoạt động Hoạt động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tại Nhà máy. - Thu thập, tổng hợp, phân tích hệ thống thông tin dữ liệu về tình hình hoạt động và kết quả của các BP/PB theo phân công và có báo cáo, đề xuất giải pháp cụ thể để có quyết sách phù hợp, kip thời cho công việc quản trị điều hành; - Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để thiết lập và trình TGĐ phê chuẩn sự tham gia của công ty đối với các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, giải thưởng… trong nước/ngoài nước/các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động; - Phối hợp với các BP/PB liên quan trong việc triển khai, tổ chức các sự kiện nội bộ. - Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác với cơ quan quản lý nhà nước, đối tác hữu quan, các tổ chức tài chính, ngân hàng phục vụ cho sự phát triển của Công ty; - Soạn thảo các văn bản liên quan theo yêu cầu; - Hỗ trợ TGĐ trong quá trình triển khai các dự án mới * Hỗ trợ công tác quản trị Hành chính - Chỉ đạo, kiểm tra công việc của Phòng HCTH (NV Hành chính, Lễ tân, Lái xe, Tạp vụ, Bảo vệ) đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định. - Giám sát, quản lý chi phí các hoạt động hành chính theo định mức được giao; - Điều phối và kiểm soát phương tiện vận chuyển, chỗ ở cho Ban TGĐ trong các chuyến công tác; - Giám sát việc quản lý, sử dụng con dấu, công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; - Xây dựng hệ thống lưu trữ tất cả văn bản pháp lý của Công ty và các tư liệu liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Công ty; - Soạn thảo các quy trình, quy định, hướng dẫn theo yêu cầu; - Quản lý việc CBCNV chấp hành, tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty như chấm công, thời gian làm việc, ứng xử văn hóa, vv…; - Đảm nhiệm công tác thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hiếu, hỷ, vv…; - Quản lý, điều phối các đầu mối Hành chính: Tương tác với Quản lý các NM để theo dõi thực hiện hoạt động HC tại các NM, truyền đạt chỉ đạo của TGĐ về các công việc HC đối với các NM, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ hành chính các VP, NM trong việc triển khai; * Thực hiện các công việc hỗ trợ khác: - Tiếp đón khách của TGĐ, tiếp nhận điện thoại, email, tin nhắn và các văn bản, công văn khác gửi đến TGĐ (theo sự phân công); - Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho Ban Tổng Giám đốc; - Thực hiện hỗ trợ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC - QUẬN 2

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Biển Xanh

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạn nộp: 17/10/2021 15 - 20 triệu Chat

Tuân thủ mọi quy định của pháp luật và nội quy, quy định của công ty Đối với nội bộ công ty Trợ giúp Tổng Giám đốc trong các việc liên quan trong nội bộ công ty theo chỉ thị của TGĐ Chủ động thực hiện, triển khai các công việc liên quan được giao Thực hiện các loại báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để Tổng Giám đốc làm việc với Khách hàng, đối tác Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Tổng Giám đốc đến các cấp quản lý phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra tiến độ công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt Sắp xếp và điều chỉnh lịch họp dựa trên chỉ thị của TGĐ và theo yêu cầu đăng ký lịch họp từ các bộ phận Tham gia các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ đồng thời ghi chép lại biên bản cuộc họp sau đó trình TGĐ và gửi đến các thành viên liên quan sau cuộc họp Kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời…và phản hồi theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trực tiếp tham gia các chuyến đi công tác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ đến TGĐ Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Báo cáo trực tiếp đến Tổng Giám đốc các công việc được giao Đối với bên ngoài công ty Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc ngoại giao, điều phối công việc liên quan đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Sắp xếp, tổ chức các cuộc họp và các buổi đón tiếp đối tác, khách hàng. Trực tiếp tham gia vào các buổi đón tiếp này theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng Quyền hạn Được quyền yêu cầu phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các Phòng ban nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề xuất với cấp trên và các bộ phận liên quan: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc để tiến hành mục tiêu hoạt động theo đúng tiến độ. Đại diện Ban Tổng giám đốc trực tiếp liên hệ, trao đổi công việc hoặc chuyển tải thông tin cho các Phòng ban có liên quan theo chỉ đạo từ cấp trên Được quyền góp ý, chỉnh sửa về mặt hình thức đối với các văn bản, hồ sơ của các Phòng ban có liên quan trước khi trình ký Ban Tổng giám đốc.

+ Xem thêm

công ty bất động sản tân long

Trợ lý kinh doanh phó tổng giám đốc

công ty bất động sản tân long

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 14/12/2021 15 - 20 triệu Chat

- Liên hệ, làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng dưới sự điều động hoặc ủy quyền của Ban TGĐ. - Kết hợp thực hiện, đốc thúc và giám sát các phòng ban liên quan trong các công việc Marketing, Khảo sát, Sự kiện mở bán ... - Tiếp nhận, phản hồi các thông tin từ BGĐ tới các phòng ban và ngược lại. - Soạn thảo và đốc thúc việc ký kết Hợp đồng hợp tác Dự án với các đối tác; Biên bản họp, Công văn, Tờ trình, Báo cáo, Quyết định, Cơ chế hoa hồng... - Làm các Kế hoạch kinh doanh, Slide thuyết trình, Báo cáo khảo sát... trình lên Ban TGĐ và CĐT. - Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, công việc tồn cần giải quyết với Ban TGĐ. - Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, công văn, các văn bản, chứng từ, từ các Bộ phận trong Công ty và các đơn vị ngoài Công ty chuyển đến trước khi trình ký Ban TGĐ. - Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tới Ban TGĐ từ các báo cáo của các bộ phận, chi nhánh theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. - Đề xuất, tham mưu các ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động, doanh thu của Công ty. - Các công việc phát sinh khác do Ban TGĐ giao phó.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/10/2021 Thỏa thuận Chat

• Thực hiện việc tổ chức, điều hành và phát triển các hoạt động mảng kỹ thuật và công nghệ trong chiến lược phát triển của công ty • Xây dựng, đề xuất các kế hoạch, chiến lược phù hợp và quản trị tốt nhất kế hoạch triển khai các dự án Công nghệ Thông tin của công ty. • Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai hệ thống, giải pháp công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. • Phát hiện và thực thi các kỹ thuật công nghệ mới mang lợi thế cạnh tranh • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản trị, vận hành và duy trì tối ưu hóa hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm. • Quản lý và vận hành các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu hệ thống của Công ty. • Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, quy định, chính sách của công ty và quản lý hoạt động của các chi nhánh. • Báo cáo và thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC_KHU VỰC HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15/10/2021 Thỏa thuận Chat

• Làm việc với Ban Tổng Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày của công ty • Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, các dự án, sự kiện và đại diện cho công ty khi cần thiết. • Soạn thảo Hợp đồng, văn bản, hồ sơ, lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo công ty • Phân tích, tổng hợp báo cáo của các bộ phận và lập báo cáo theo yêu cầu • Hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ các bộ phận và các công việc khác khi có yêu cầu từ TGĐ và Ban lãnh đạo công ty • Sắp xếp và nhắc lịch họp cho Ban lãnh đạo và Tổng giám đốc. Hỗ trợ tổ chức thực hiện các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện, của Công ty khi có đề xuất. Chuẩn bị phòng họp, các tài liệu họp có liên quan khi có yêu cầu của Ban TGĐ. • Sắp xếp và quản lý các giấy tờ hành chính: Kiểm tra và rà soát các văn bản trước khi trình ký hoặc gửi tới TGĐ. Ghi chép, quản lý và lưu trữ các văn bản trong và ngoài nội bộ có liên quan • Báo cáo và thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype