Tìm việc làm ở Tân Đồng – Bình Phước

Saturday, 03/11/2018
   

Bạn tìm việc làm bình phước và muốn nắm bắt được tâm lý của người quản lý để có thể dễ dàng làm việc và cũng để dễ dàng chuẩn bị cho cơ hội thăng tiến trong công việc. Hãy tìm hiểu ngay những lỗi mà người quản lý thường mắc phải để rút kinh nghiệm.

Tìm việc làm ở Tân Đồng – <a target='_blank' style='color: #1abc9c;' href='/viec-lam-tai-binh-phuoc-c0v51'>Bình Phước</a>

Vấn đề chung

Trên cương vị một nhà quản lý, bạn có thể là một vị giám đốc điều hành, một người quản lý bộ phận, một trưởng phòng hay tổ trưởng, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều những thách thức trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn như là việc mở rộng và phát triển thị trường, hoặc là giữ chân những nhân viên tài năng nhất. Tuy nhiên, cũng như những nhà quản lý khác, bạn có nhận thấy được bản thân mình đang dành quá nhiều thời gian để có thể giải quyết những vấn đề thường nhật, điều đó có cản trở bạn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của những hoạt động kinh doanh của công ty hay không?

Tìm việc làm ở Tân Đồng – Bình Phước

Các nhà quản lý thương dành quá nhiều thời gian hàng ngày cho việc giải quyết các vấn đề công việc xảy ra, nhưng lại có quá ít thời gian để dành cho việc nghiên cứu làm sao để những vấn đề đó không tái phát. Tức là, các nhà quản lý hiện tại theo xu hướng gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó, khi nào tái phát vấn đề lại tiếp tục giải quyết mà không đưa ra những phương hướng giải quyết dứt điểm để vấn đề đó không xảy ra nữa. Hãy xem xét kỹ những vấn đề mà các nhà quản lý thường xuyên mắc phải dưới đây:

Những vấn đề nhà quản lý thường xuyên mắc phải

  1. Bạn có một viễn cảnh kinh doanh thuyết phục đối với công ty của mình, một viễn cảnh phác họa tương lai công ty thật rõ nét, nhưng chỉ một vài nhân viên được nghe về nó hoặc là có thể giải thích về viễn cảnh nếu được hỏi đến.
  2. Bạn có một kế hoạch kinh doanh cụ thể, thể hiện rõ những nhu cầu của khách hàng, nhưng cho đến nay thì toàn bộ công ty của bạn vẫn đang trong tình trạng thất bại đối với việc đánh giá những quy trình kinh doanh dựa trên kế hoạch của bạn đưa ra.

Tìm việc làm ở Tân Đồng – Bình Phước

  1. Những mục tiêu mà bạn tập trung vào vấn đề gia tăng doanh thu và lợi nhuận, trong khi đó, cả công ty lại chỉ thực thi chúng một cách thiếu đồng bộ, tạo ra những lưu lượng tiền mặt rất khiêm tốn và chỉ bận rộn vào những khoản nợ, thiếu chú ý đến việc gia tăng lợi nhuận.
  2. Bạn thường xuyên nói chuyện với các nhân viên của bạn (có thể là khen hoặc là chê) mà không chú ý tới những kết quả đạt được của những nhân viên cấp dưới, cùng với những biện pháp đánh giá họ.
  3. Bạn dành rất nhiều thời gian để làm việc trong công ty của bạn theo những phương pháp, chiến thuật khác nhau, song vẫn có sự thất bại trong việc soạn thảo những chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh, những phương pháp đánh giá công việc và những nhu cầu về nguồn lực thực tế của bạn.

Tìm việc làm ở Tân Đồng – Bình Phước

  1. Bạn thường xuyên giao tiếp với những nhân viên của mình, nhưng lại không thể diễn giải và truyền đạt cho họ hiểu về những mục tiêu kinh doanh, tình hình tài chính & thực tế hoạt động của công ty ra sao
  2. Bạn có sẵn một khoản tiền để dành cho hoạt động đào tạo nhân lực, nhưng lại vẫn thất bại trong việc đánh giá hiệu quả của những khoá đào tạo này trong việc giúp cho các công ty của bạn đạt được những kế hoạch đã đề ra.
  3. Bạn không ngừng cố gắng cải thiện hoạt động kihn doanh của công ty, nhưng bạn lại không thể so sánh những hoạt động thực tế của mình đối với các tiêu chuẩn bên ngoài.

Tìm việc làm ở Tân Đồng – Bình Phước

  1. Bạn tin rằng, các khách hàng và nhân viên, cũng như những nhà cung cấp của bạn đều yêu thích công ty mình, nhưng bạn lại không có một quy trình nào để có thể đánh giá về sự thoả mãn của họ đối với những gì đang diễn ra.
  2. Bạn thường xuyên đưa ra những dự đoán và nhiều khoản ngân quỹ cần thiết để đầu tư cho dự án, nhưng lại vẫn thất bại trong việc thực hiện để đạt được những mục tiêu đã đề ra từ trước đó, hay rút kinh nghiệm để cải thiện trong tương lai.

Những vấn đề thường nhật luôn chiếm khá nhiều thời gian của các nhà quản lý, chính vì thế các bạn hãy tìm cách giải phóng bản thân mình ra khỏi những hoạt động thường nhật đó. Bạn hãy thử nhìn vào những nhiệm vụ mà các  bạn đang thực hiện trong lúc này. Bất kể là nhiệm vụ nào có liên quan đến những hoạt động thường nhật đều nên được chuyển giao hoặc là phân công cho người khác..

Tác giả: Vũ Thoa

Bình luận