Tìm việc làm tại Phường Trung Hòa - Hà Nội

Monday, 25/09/2017
   

Khi bạn tìm việc làm nhanh tại Phường Trung Hòa – Hà Nội hay bất cứ khu vực nào trên cả nước thì đều cần nắm được chính sách về tiền lương và trợ cấp xã hội. Sau đây sẽ là những đối tượng được tăng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Hãy cập nhật ngay để không bỏ lỡ cơ hội được hưởng những chế độ mà mình được hưởng.

tìm việc làm nhanh tại Phường Trung Hòa – Hà Nội

Đối với 8 đối tượng sau đây, Chính phủ đã ra quyết định điều chỉnh về mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Kể từ ngày 01/07/2017, mức lương hưu sẽ được tằng thêm 7,44% và trợ cấp biểm hiểm xã hội + trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh với các đối tượng sau đây:

Đối tượng được áp dụng điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp

1, Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (bao gồm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An); Quân nhân, Công an nhân sân, người làm công tác cơ yếu đamg được hưởng lương hưu hàng tháng.

2, Cán bộ cấp Xã – Phường – Thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/ND-CP (ban hành ngày 22/10/2009) và Nghị định số 09/21998/NĐ-CP (ban hành ngày 23/01/1998).

3, Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao sau đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ban hành ngày 04/08/2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ban hành ngày 06/05/2010 của Thủ tưởng Chính phủ.

Click here để có được công việc phù hợp tại Hà Nội ngay lập tức!

tìm việc làm nhanh tại Phường Trung Hòa – Hà Nội

4, Cán bộ Xã - Phường - Thị trấn đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ban hành ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ & Quyết định số 111-HĐBT được ban hành ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5, Quân nhân đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

tìm việc làm nhanh tại Phường Trung Hòa – Hà Nội

6, Công an nhân dân đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg được ban hành ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7, Quân nhân, công an nhân dân, những người làm công tác cơ yếu được hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg được ban hành ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

tìm việc làm nhanh tại Phường Trung Hòa – Hà Nội

8, Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, người hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

 

Trên đây là 8 đối tượng dược hưởng chế độ tăng lương hưu và hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Các bạn hãy nhanh chóng cập nhật ngay những thông tin cơ bản này để có hiểu biết và có thể áp dụng khi cần thiết.

 

Tác giả: Timviec365.vn

Bình luận