Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Phần mềm tính mức bảo hiểm thất nghiệp chính xác nhất năm 2023

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy đinh tại điều 50, Luật việc làm 2013 và được hướng dẫn chi tiết tại điều 8, Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 (Theo điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

icon tiền
(VNĐ)

(Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp)

icon lịch
(Tháng)

(Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp – Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp)

icon địa chỉ