Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

công ty cổ phần vn asphalt

Lượt xem: 411 | Ngày cập nhật: 16/02/2019 (3 năm trước)

Tỉnh thành tuyển dụng: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: Đã hết hạn nộp hồ sơ

Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin

- Chức vụ: Thực tập sinh

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Số lượng cần tuyển: 0 ứng viên

- Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mô tả công việc

• Mã việc làm: TC-001
• Ngành nghề việc làm: Kế toán / Kiểm toán
• Cấp bậc: Quản lý / Trưởng phòng
• Nơi làm việc: Hà Nội
• Trình độ học vấn: Cử nhân
• Mức kinh nghiệm: 5-10 năm kinh nghiệm
• Loại công việc: Toàn thời gian cố định
• Giới tính: Nam/Nữ
1. Vai trò:
• Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các nghiệp vụ kế toán và tài chính, nhằm giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế tài chính của công ty và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
• Đảm bảo cung cấp các số liệu và thông tin tài chính kế toán đầy đủ, kịp thời, minh bạch và chính xác để đáp ứng các yêu cầu về phân tích, hoạch định, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
2. Chức năng nhiệm vụ:
a. Công tác quản lý nhân sự của phòng tài chính kế toán:
• Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự sao cho đúng người, đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của phòng tài chính kế toán.
• Hướng dẫn, đào tạo nhân viên dưới quyền qua nhiều hình thức để nâng cao thái độ làm việc, kiến thức và kỹ năng cần thiết và phát huy khả năng của họ để hoàn thành nhiệm vụ chung, nhất là các phương pháp, nghiệp vụ và quy trình liên quan đến tài chính và kế toán.
• Phổ biến các chiến lược, quy chế, quy định của công ty hoặc những thay đổi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho nhân viên dưới quyền một cách đầy đủ và kịp thời.
• Triển khai thực hiện các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc then chốt của phòng và các mục tiêu của công ty, đôn đốc và hướng dẫn nhân viên để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
• Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của nhân viên dưới quyền và đề xuất điều chỉnh lương định kỳ, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm hoặc cho thôi việc một cách phù hợp.
• Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.
• Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.
• Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng tài chính kế toán giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
• Báo cáo định kỳ cho ban giám đốc về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ số hiệu quả công việc then chốt (KPI), mục tiêu, nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán theo đúng quy định.
• Đề xuất và triển khai các biện pháp cần thiết để hoàn thành mọi chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu của phòng tài chính kế toán, cũng như các mục tiêu chung của toàn công ty.
b. Công tác xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán:
• Xác định trình tự và phương pháp ghi sổ, phương pháp định khoản và hạch toán kế toán, cũng như thiết lập mối liên quan giữa các sổ sách và báo cáo kế toán bằng các phần mềm ứng dụng.
• Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
• Soạn thảo, sửa đổi hoặc cải tiến các quy trình và hướng dẫn công việc (quy trình thanh toán nội bộ, quản lý nguồn vốn, quy định công tác phí…), các biểu mẫu và mẫu sổ kế toán cần thiết.
• Tổ chức thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh để phục vụ cho việc hoạch định chiến lược của ban lãnh đạo.
• Chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên để đảm bảo mức độ tuân thủ và chính xác trong công tác kế toán.
• Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định hoặc quy trình liên quan đến tài chính kế toán tại tất cả các đơn vị, phòng ban và bộ phận trong toàn công ty.
• Giải thích chính sách tài chính kế toán của công ty cho nhân viên, đối tác và khách hàng.
• Đánh giá mức độ phù hợp của các quy định và cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung khi cần thiết.
• Xem xét và đánh giá mức độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu tài chính kế toán.
• Xây dựng và phổ biến định mức chi phí cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
• Theo dõi và phân tích các số liệu kế toán và lập các bảng kê hoặc các báo cáo tài chính kế toán định kỳ (hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm).
• Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính kế toán, phát hiện các vấn đề còn tồn tại, đồng thời đề xuất các hành động khắc phục phòng ngừa cần thiết.
• Triển khai các kế hoạch để đạt được những mục tiêu về tài chính kế toán của công ty.
• Cập nhật các chính sách của nhà nước và tham mưu cho ban giám đốc về những thay đổi trong các quy định về quản lý tài chính kế toán của nhà nước.
• Tổng hợp, phân tích, khai thác và cung cấp các số liệu tài chính kế toán cần thiết để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các yêu cầu về quản lý kinh tế của ban giám đốc.
• Đề xuất các khuyến nghị cho ban giám đốc liên quan đến lĩnh vực kế toán.
c. Công tác tổ chức và kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán kế toán:
• Chỉ đạo mọi hoạt động thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và hạch toán các số liệu kế toán của các nhân viên kế toán trong phạm vi toàn công ty.
• Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu và cân đối các số liệu tài chính kế toán.
• Quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán, bao gồm quá trình thực hiện hàng tháng, hàng quý và cuối năm, ví dụ theo dõi tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, thu tiền mặt, cập nhật sổ cái chung, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lương, ngân sách, quỹ tiền mặt, dự báo tiền mặt, phân tích chênh lệch giữa thu và chi, khấu hao tài sản cố định, thu hồi công nợ, v.v.
• Phát hiện các sai sót trong quá trình hạch toán kế toán (nếu có), hướng dẫn hoặc phối hợp với các nhân viên kế toán để xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp và chính xác.
• Giải quyết các sai lệch hoặc bất thường trong công tác hạch toán kế toán.
• Trực tiếp hoặc giám sát lập các báo cáo quản trị (báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính kế toán định kỳ hoặc đột xuất khác…).
• Phối hợp với các phòng ban chức năng khác để xây dựng định mức lao động, cơ cấu giá bán sản phẩm, tỷ lệ chiết khấu bán hàng, chính sách bán hàng và các quy trình quản lý nội bộ khác.
d. Công tác báo cáo thuế và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ thuế:
• Tổ chức việc lập và nộp các loại báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.
• Chỉ đạo việc tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách.
• Thực hiện việc quyết toán thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế.
• Phối hợp làm việc và hoàn thành các đợt kiểm tra thuế hoặc kiểm toán hàng năm.
• Tổ chức quản lý mã số thuế cá nhân và tính toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
• Nghiên cứu các chính sách thuế của nhà nước để áp dụng linh hoạt, vừa tối ưu hóa các chi phí hoạt động, vừa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
e. Công tác kiểm soát việc tuân thủ quy chế tài chính và quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn:
• Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính của công ty, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những trường hợp vi phạm quy chế tài chính.
• Tổ chức kiểm tra và giám sát các khoản thu chi tài chính ở tất cả các đơn vị, phòng ban và bộ phận trên toàn quốc (định kỳ hoặc đột xuất).
• Kiểm soát hạn mức công nợ của khách hàng, đồng thời tổ chức đối chiếu số liệu, đốc thúc việc thu hồi công nợ và thu tiền bán hàng từ khách hàng.
• Giám sát việc thực hiện cơ cấu giá bán, tỷ lệ chiết khấu bán hàng, hoa hồng đại lý… của tất cả các kênh bán hàng trên toàn quốc, đồng thời kiểm soát định mức chi phí của tất cả các phòng ban.
• Lập kế hoạch kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dụng cụ vào cuối kỳ kế toán hàng năm hoặc kiểm kê đột xuất theo yêu cầu của ban giám đốc, phổ biến và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
• Kiểm tra các báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê và đưa ra phương án xử lý chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ sách kế toán và phần mềm kế toán.
f. Công tác quản lý các nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh:
• Tham gia đánh giá, phân tích và thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế lớn liên quan đến cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sản xuất.
• Nghiên cứu và đề xuất cho ban giám đốc các giải pháp huy động vốn, tìm kiếm nguồn huy động vốn và quản lý phần vốn góp hoặc vốn đầu tư của công ty tại các tổ chức khác (nếu có).
• Thực hiện các chiến lược tăng vốn để hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Hỗ trợ ban giám đốc trong việc đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính, quản trị nguồn vốn lưu động, v.v.
• Giám sát các hoạt động đầu tư nguồn vốn, quản lý rủi ro tài chính có liên quan, quản lý ngân quỹ.
• Tổng hợp số liệu và đề xuất các biện pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
g. Công tác tổ chức việc bảo quản, lưu trữ và bảo mật chứng từ tài chính kế toán:
• Quản lý việc lập và nộp các báo cáo định kỳ của tất cả các nhân viên kế toán, đồng thời thiết lập hệ thống lưu giữ và bảo quản các tài liệu, hồ sơ và chứng từ theo từng năm tài chính.
• Tổ chức việc thu thập, phân loại, bảo quản, lưu trữ, truy cập, khai thác và bảo mật toàn bộ các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán, báo cáo kiểm kê, các tài liệu và chứng từ quan trọng khác có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
• Phân công người thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các quy định của công ty về thu thập, phân loại, bảo quản, lưu trữ, truy cập, khai thác và bảo mật chứng từ tài chính kế toán.
• Chỉ đạo việc cung cấp các thông tin, tài liệu, hồ sơ và chứng từ có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kiểm toán và các bên hữu quan khác.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn:
• Tốt nghiệp đại học, thuộc các chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp…
2. Kiến thức và kỹ năng:
• Đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
• Nắm vững và vận dụng tốt các quy định của pháp luật về thuế, các nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, các nghiệp vụ hạch toán kế toán trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
• Có kiến thức về quản trị tài chính doanh nghiệp.
• Khả năng thiết lập và tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp thương mại.
• Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch.
• Khả năng quan sát, tổng hợp, phân tích và báo cáo tốt.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính kế toán.
• Khả năng làm việc với các số liệu, xử lý số liệu và tính toán tốt.
• Khả năng quản lý nhân sự và thể hiện sự thành công trong môi trường làm việc nhóm: giao tiếp, truyền đạt, lắng nghe, hướng dẫn, huấn luyện, đào tạo và giải quyết xung đột.
• Kỹ năng trao đổi thông tin và giao tiếp tốt.
• Sử dụng hành thạo các phần mềm tin học văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Excel) và phần mềm kế toán chuyên dụng.
3. Kinh nghiệm làm việc:
• Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm đương chức danh tương đương.
4. Tố chất cá nhân:
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
• Thận trọng, cẩn thận, trung thực, quan tâm đến chi tiết và chính xác.
• Có tư duy logic và nhạy bén.
• Gương mẫu, chủ động và nhiệt tình trong công việc.
• Gần gũi, quan tâm, biết lắng nghe và chia sẻ với nhân viên.
Quyền lợi khi được tuyển dụng:
• Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động.
• Được hỗ trợ các phương tiện, trang bị và chi phí cần thiết để thực hiện công việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Thời gian làm việc 44 giờ/tuần (được nghỉ tất cả các buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật)
• Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…).
• Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty (thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh con, ốm đau, giải thưởng cuối năm…).
• Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản mềm hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Việt trực tuyến, qua địa chỉ trang VietnamWorks, hoặc gửi bản cứng hồ sơ (kèm 01 ảnh 3x4, ghi rõ vị trí dự tuyển) trực tiếp tới Mrs. Đỗ Thị Tiến Ninh, phòng hành chính nhân sự - Văn phòng Hà Nội - Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư Giao thông (Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
• Tên liên hệ: Phòng HCNS
• Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày hết hạn:
15/03/2019

Quyền lợi được hưởng

- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường lao động
- Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Được hưởng các chính sách khuyến khích động viên của công ty

Hình ảnh

So sánh lương Nộp hồ sơ
Chia sẻ:

Địa điểm:

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Tìm việc làm theo tiêu chí Tìm việc làm theo tiêu chí

Đăng nhập để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

Tải ứng dụng Timviec365.vn

Đã có trên IOS và Android

ứng dụng Tìm việc 365
ứng dụng ios Tìm việc 365

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype