Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Quận huyện

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Mức lương

Giới tính

TRẦN VĂN SƠN
TRẦN VĂN SƠN

Công việc mong muốn: :Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc Khối tín dụng tiểu thương

Địa chỉ thường trú: Huyện Mê Linh , Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tự Lập, Mê Linh, TP. Hà Nội

Nơi mong muốn làm việc: Hà Nội Vĩnh Phúc

Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh Quản lý điều hành Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/12/1984

Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình

Mã hồ sơ: 513423

SĐT:

Email:

thông tin cơ bảnThông tin cơ bản

mục tiêu cơ bảnMục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Công việc phù hợp và ổn định
- Có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn
- Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng.
- Chế độ theo quy định
- Thân thiện và linh động trong mọi tình huống
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, có khả năng thuyết trình và trình bày
- Dễ dàng làm quen với môi trường mới
- Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức sắp xếp công việc.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Khả năng tìm kiếm giải pháp và lựa chọn các giải pháp tối ưu
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả

Mô tả công việc:

1.Từ tháng 11/2016 - tháng 8/2020 - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank).
Vị trí : Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc Khối tín dụng tiểu thương.
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng
Công tác chuyên môn
-Quản lý kinh doanh và quản trị công nợ
-Lập, triển khai, phát triển kế hoạch kinh doanh & Quản trị công nợ:
Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của chi nhánh.
Phân chia địa bàn cho cán bộ, nhân viên cấp dưới; quản trị và điều hòa giữa phát triển và rủi ro vùng trong địa bàn.
Làm việc với Ban Giám đốc, các Trưởng Phòng/Ban Hội sở để hoạch định nguồn lực thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị công nợ.
Điều hành và quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh và thu hồi nợ theo đúng pháp luật, qui định về tổ chức hoạt động Chi nhánh.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và thu hồi nợ của Chi nhánh.
Thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển kinh doanh, thu hồi nợ theo chỉ đạo của các Phòng/Ban Hội sở.
Chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động có liên quan đến kinh doanh và nợ trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động đảm bảo sự phát triển kinh doanh và thu hồi nợ thật tốt.
Phân tích hoạt động để đánh giá thành tích hoạt động của đơn vị.
Đề xuất kịp thời với các Phòng/Ban Hội sở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để đưa ra những biện pháp giải quyết.
-Quản lý và phát triển khách hàng :
Tạo nguồn khách hàng thông qua việc phát hiện, xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng, lập và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng.
Đảm bảo nhân viên hiểu và thực hiện đúng các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng, chính sách chất lượng của Vpbank Quản lý nghiệp vụ và quản trị nhân sự, hành chính chi nhánh
- Đề xuất kịp thời với các Phòng/Ban Hội sở các sáng kiến, giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả.
-Chỉ đạo việc thực hiện các quy trình, qui định nghiệp vụ (giao dịch, ngân quỹ, tín dụng, thanh toán quốc tế, pháp lý chứng từ, dịch vụ khách hàng…) và điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận trong chi nhánh.
-Phân công hoặc ủy quyền một số nhiệm vụ cho thuộc cấp để công việc theo đúng qui định của Vpbank.
-Theo dõi, quản lý và báo cáo tình hình nhân sự tại đơn vị.
-Thực hiện các chế độ, chính sách và hệ thống quản trị nhân sự tại đơn vị.
-Đề xuất tuyển dụng, đào tạo, bố trí và bổ nhiệm nhân sự đáp ứng nhu cầu kinh doanh Đề xuất ký kết/sửa đổi/chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân sự của đơn vị.
-Hướng dẫn, kèm cặp, huấn luyện và phát triển nhân viên trong đơn vị.
-Phối hợp với Phòng Nhân sự Hội sở xây dựng mối quan hệ lao động bền vững, làm tăng sự hài lòng và sự trung thành của nhân viên.
2.Từ tháng 7/2014 - tháng 11/2016 - Công Ty TNHH Long Thành Food Việt Nam.
Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Lĩnh vực: Nước mắm Phan Thiết
Công tác chuyên môn
-Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
-Thực hiện tính toán chi phí để đảm bảo xây dựng hệ thống kinh doanh.
-Giao chỉ tiêu cho cấp dưới. Hỗ trợ cấp dưới hoàn thành mục tiêu đề ra.
-Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
-Kết hợp thực hiện các chương trình maketing cho phù hợp.
-Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty.
-Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.
-Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác.
-Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam.
-Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm.
-Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty kinh doanh.
-Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty kinh doanh.
-Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
-Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho hoạt động kinh doanh Công ty;
-Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty.
-Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty .
-Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
-Đánh giá nhân viên dưới quyền. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan.
-Xử lý các báo cáo của Nhân Viên cấp dưới.
-Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc
3.Từ tháng 4/2011 - tháng 6/2014 - Công Ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân
Vị trí: Giám sát kinh doanh
Lĩnh vực: Khăn ăn, Giấy vệ sinh...
Công tác chuyên môn
-Tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sắp xếp, lên sơ đồ tuyến, lập kế hoạch, ra chương trình hỗ trợ nhân viên bán hàng…
-Tập hợp báo cáo của nhân viên đánh giá nhận xét tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lên công ty
-Quản lý nhà phân phối: theo dõi hàng tồn kho, khuyến mãi, cân đối hàng lên đơn hàng cho nhà phân phối
-Lập bảng chấm công, làm bảng tính trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên
4.Từ tháng 6/2009 - tháng 4/2011 - Công Ty CP Sản Xuất Điều Kỳ Diệu
Vị trí: Giám sát kinh doanh
Lĩnh vực: Khăn ướt, Bỉm...
Công tác chuyên môn
-Tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sắp xếp, lên sơ đồ tuyến, lập kế hoạch, ra chương trình hỗ trợ nhân viên bán hàng…
-Tập hợp báo cáo của nhân viên đánh giá nhận xét tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lên công ty
-Quản lý nhà phân phối: theo dõi hàng tồn kho, khuyến mãi, cân đối hàng lên đơn hàng cho nhà phân phối
-Lập bảng chấm công, làm bảng tính trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên…

thông tin cơ bảnThông tin cơ bản

mục tiêu cơ bảnMục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Công việc phù hợp và ổn định
- Có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn
- Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng.
- Chế độ theo quy định
- Thân thiện và linh động trong mọi tình huống
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, có khả năng thuyết trình và trình bày
- Dễ dàng làm quen với môi trường mới
- Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức sắp xếp công việc.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Khả năng tìm kiếm giải pháp và lựa chọn các giải pháp tối ưu
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả

Mô tả công việc:

1.Từ tháng 11/2016 - tháng 8/2020 - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank).
Vị trí : Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc Khối tín dụng tiểu thương.
Lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng
Công tác chuyên môn
-Quản lý kinh doanh và quản trị công nợ
-Lập, triển khai, phát triển kế hoạch kinh doanh & Quản trị công nợ:
Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của chi nhánh.
Phân chia địa bàn cho cán bộ, nhân viên cấp dưới; quản trị và điều hòa giữa phát triển và rủi ro vùng trong địa bàn.
Làm việc với Ban Giám đốc, các Trưởng Phòng/Ban Hội sở để hoạch định nguồn lực thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị công nợ.
Điều hành và quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh và thu hồi nợ theo đúng pháp luật, qui định về tổ chức hoạt động Chi nhánh.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và thu hồi nợ của Chi nhánh.
Thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển kinh doanh, thu hồi nợ theo chỉ đạo của các Phòng/Ban Hội sở.
Chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động có liên quan đến kinh doanh và nợ trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động đảm bảo sự phát triển kinh doanh và thu hồi nợ thật tốt.
Phân tích hoạt động để đánh giá thành tích hoạt động của đơn vị.
Đề xuất kịp thời với các Phòng/Ban Hội sở các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để đưa ra những biện pháp giải quyết.
-Quản lý và phát triển khách hàng :
Tạo nguồn khách hàng thông qua việc phát hiện, xây dựng, duy trì quan hệ với khách hàng, lập và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng.
Đảm bảo nhân viên hiểu và thực hiện đúng các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng, chính sách chất lượng của Vpbank Quản lý nghiệp vụ và quản trị nhân sự, hành chính chi nhánh
- Đề xuất kịp thời với các Phòng/Ban Hội sở các sáng kiến, giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả.
-Chỉ đạo việc thực hiện các quy trình, qui định nghiệp vụ (giao dịch, ngân quỹ, tín dụng, thanh toán quốc tế, pháp lý chứng từ, dịch vụ khách hàng…) và điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận trong chi nhánh.
-Phân công hoặc ủy quyền một số nhiệm vụ cho thuộc cấp để công việc theo đúng qui định của Vpbank.
-Theo dõi, quản lý và báo cáo tình hình nhân sự tại đơn vị.
-Thực hiện các chế độ, chính sách và hệ thống quản trị nhân sự tại đơn vị.
-Đề xuất tuyển dụng, đào tạo, bố trí và bổ nhiệm nhân sự đáp ứng nhu cầu kinh doanh Đề xuất ký kết/sửa đổi/chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân sự của đơn vị.
-Hướng dẫn, kèm cặp, huấn luyện và phát triển nhân viên trong đơn vị.
-Phối hợp với Phòng Nhân sự Hội sở xây dựng mối quan hệ lao động bền vững, làm tăng sự hài lòng và sự trung thành của nhân viên.
2.Từ tháng 7/2014 - tháng 11/2016 - Công Ty TNHH Long Thành Food Việt Nam.
Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Lĩnh vực: Nước mắm Phan Thiết
Công tác chuyên môn
-Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
-Thực hiện tính toán chi phí để đảm bảo xây dựng hệ thống kinh doanh.
-Giao chỉ tiêu cho cấp dưới. Hỗ trợ cấp dưới hoàn thành mục tiêu đề ra.
-Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
-Kết hợp thực hiện các chương trình maketing cho phù hợp.
-Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty.
-Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.
-Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác.
-Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam.
-Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm.
-Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty kinh doanh.
-Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty kinh doanh.
-Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
-Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho hoạt động kinh doanh Công ty;
-Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty.
-Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty .
-Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
-Đánh giá nhân viên dưới quyền. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan.
-Xử lý các báo cáo của Nhân Viên cấp dưới.
-Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc
3.Từ tháng 4/2011 - tháng 6/2014 - Công Ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân
Vị trí: Giám sát kinh doanh
Lĩnh vực: Khăn ăn, Giấy vệ sinh...
Công tác chuyên môn
-Tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sắp xếp, lên sơ đồ tuyến, lập kế hoạch, ra chương trình hỗ trợ nhân viên bán hàng…
-Tập hợp báo cáo của nhân viên đánh giá nhận xét tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lên công ty
-Quản lý nhà phân phối: theo dõi hàng tồn kho, khuyến mãi, cân đối hàng lên đơn hàng cho nhà phân phối
-Lập bảng chấm công, làm bảng tính trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên
4.Từ tháng 6/2009 - tháng 4/2011 - Công Ty CP Sản Xuất Điều Kỳ Diệu
Vị trí: Giám sát kinh doanh
Lĩnh vực: Khăn ướt, Bỉm...
Công tác chuyên môn
-Tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sắp xếp, lên sơ đồ tuyến, lập kế hoạch, ra chương trình hỗ trợ nhân viên bán hàng…
-Tập hợp báo cáo của nhân viên đánh giá nhận xét tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh lên công ty
-Quản lý nhà phân phối: theo dõi hàng tồn kho, khuyến mãi, cân đối hàng lên đơn hàng cho nhà phân phối
-Lập bảng chấm công, làm bảng tính trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho nhân viên…

Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên Timviec365. Hồ sơ có giá trị 1 điểm. Đồng ý xem bấm

Bấm vào đây để đăng ký dịch vụ: (ứng viên được cập nhật ngày: 21/09/2020).

Danh sách ứng viên mới nhất phù hợp
Noimage
Gia sư 

Phan Thị Hân 

mức lương Xem trong CV

địa chỉ Xem trong CV

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 54 phút trước

Noimage
Nhân viên Kinh doanh

Mai Thị Hương

mức lương Xem trong CV

địa chỉ KN: 2 năm

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 4 giờ trước

Noimage
Nhânh viên kinh doanh

Nguyễn Văn Minh

mức lương 7 - 10 triệu

địa chỉ KN: Dưới 1 năm

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 5 giờ trước

Noimage
Chuyên viên Bàn giao căn hộ

Lê Đức Hoàng

mức lương Xem trong CV

địa chỉ KN: 3 năm

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 22 giờ trước

Noimage
Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Hồng Nhung

mức lương Xem trong CV

địa chỉ Xem trong CV

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 11 giờ trước

Noimage
nhân viên kinh doanh

Đỗ Thị tươi

mức lương Xem trong CV

địa chỉ KN: Dưới 1 năm

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 1 ngày trước

Noimage
Nv bán hàng

Nguyễn Thị Thanh Hoa

mức lương Xem trong CV

địa chỉ Xem trong CV

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 1 ngày trước

Noimage
 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỰC PHẨM

Đinh Thị Chinh

mức lương Xem trong CV

địa chỉ Xem trong CV

địa chỉ Hà Nội

Thời gian cập nhật 1 ngày trước

Đăng nhập để xem thông tin ứng viên

Tải ứng dụng Timviec365.vn

Đã có trên IOS và Androi

ứng dụng Tìm việc 365
ứng dụng ios Tìm việc 365

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Liên hệ qua skype Liên hệ qua skype

Timviec365.vn Thông báo


✔ Bạn đã lưu hồ sơ thành công!

Bạn gặp khó khăn? Liên hệ hotline hỗ trợ Nhà tuyển dụng 1900633682 ấn phím 1