Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát bán hàng

Biểu đồ lương giám sát bán hàng

18 triệu 532 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát bán hàng18,532,000 VNĐ