07 tháng 12
1. Vấn đề cơ bản khi đi thực tập 1.1. Khái niệm về thực tập Vấn đề thực tập là một khái niệm không còn xa lạ đối với các bạn sinh viên đặc biệt là các bạn sinh viên sắp ra trường. Nó là từ thông dụng cho việc...

Kỹ Năng Tuyển Dụng

Có nên tuyển dụng nhân sự lớn tuổi?

Các vấn đề xung quanh nhân sự lớn tuổi liên tục phát sinh. Đặt ra cho chúng ta câu hỏi có nên nhận những người này vào trong hệ thống công ty khi tuyển dụng hay không? Nếu doanh nghiệp có sẵn những “cây...
Đăng ngày 09/11

Chia sẻ kinh nghiệm, Tâm sự Nghề nghiệp

Bài học kinh nghiệm sau khi đi thực tập

1. Vấn đề cơ bản khi đi thực tập 1.1. Khái niệm về thực tập Vấn đề thực tập là một khái niệm không còn xa lạ đối với các bạn sinh viên đặc biệt là các bạn sinh viên sắp ra trường. Nó là từ thông dụng cho việc...
Đăng ngày 07/12