Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giảng viên đại học

Danh sách tin tuyển dụng giảng viên đại học

Giảng viên là một nghề cao quý trong rất nhiều nghề, nghề giáo dục tâm, trí, đức cho các thế hệ mầm non tương lai cho đất nước. Nghề này được ví như nghề “trồng người” Nghề được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Để đảm nhận vị trí giảng viên đại học đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức và trình độ, nhưng bù lại người giảng viên đại học lại nhận được mức lương rất tương xứng. Để hiểu hơn về mức lương giảng viên đại học có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây.

1. Đặc điểm cơ bản của lương giảng viên đại học hiện nay

Đặc điểm cơ bản của lương giảng viên đại học hiện nay
Đặc điểm cơ bản của lương giảng viên đại học hiện nay

Có thể nói giảng viên đại học là một trong những công việc có mức lương cao và ổn định nhất trong rất nhiều ngành nghề. Nhìn chung mức lương của giảng viên đại học ít bị biến động bởi các tác nhân bên ngoài. Theo thông kế của timviec365.vn thì mức lương giảng viên đại học hiện nay vào khoảng 9.450.000 vnđ/1 tháng. Đây là mức lương trung bình mà người giảng viên nhận được. Không dừng lại ở con số lương đó với những giảng viên có kinh nghiệm, có trình độ thì mức lương có thể nhật được lên đến 19.375.000 vnđ/1 tháng. Tuy nhiên cũng có giảng viên chỉ nhận được mức lương khoảng 4.000.000 vnđ/1 tháng.

Điều đó cho thấy mức lương giảng viên có sự chênh lệch khá nhiều về. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mức lương của giảng viên đại học có sự chênh lệch như vậy. Nội dung tiếp theo sẽ cho bạn thấy một số yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự chênh lệch lương của giảng viên đại học, bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về vấn đề lương giảng viên đại học.

2. Sự thay đổi về mức lương giảng viên đại học theo các tiêu chí

Sự thay đổi về mức lương giảng viên đại học theo các tiêu chí
Sự thay đổi về mức lương giảng viên đại học theo các tiêu chí

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của giảng viên đại học như ảnh hưởng bởi bằng cấp, kinh nghiệm, thâm niên, chức vụ… Cụ thể mức lương sẽ được chia sẻ dưới đây.

2.1. Các bậc lượng, hệ số lương của giảng viên đại học

Giảng viên cũng có nhiều vị trí khác nhau như giảng viên chính, giảng viên phụ, giảng viên hợp đồng, giảng viên biên chế… Mỗi loại giảng viên sẽ nhận được mức lương và chế độ đãi ngộ khác nhau cụ thể như sau:

Lương giảng viên đại học bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra thông tư số 40/2020/TT – BGDĐT, thông tư này đưa ra đã có những quy định rất rõ về mã số, tiêu chuẩn, chức danh và bậc lương của giảng viên đại học tại các trường đại học công lập. Cụ thể mức lương của giảng viên đại học được quy định cụ thể như sau.

Theo thông tư này thì chức danh nghề nghiệp viên chức giảng viên các cơ sở giáo dục đại học công lập gồm giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên và trợ giảng. Những chức danh này sẽ có những ngạch lương và bậc lượng cụ thể như sau.

Các bậc lượng, hệ số lương của giảng viên đại học
Các bậc lượng, hệ số lương của giảng viên đại học

Giảng viên cao cấp hạng I sẽ có mức lương và hệ số sau đây.

- Giảng viên bậc 1 với hệ số 6.2 nhận được mức lương là 9.238.000 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 2 với hệ số 6.56 nhận được mức lương là 9.774.400 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 3 với hệ số 6.92 nhận được mức lương là 10.847.200 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 4 với hệ số 7.28 nhận được mức lương là 10.847.200 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 5 với hệ số 7.64 nhận được mức lương là 11.383.600 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 6 với hệ số 8.0 nhận được mức lương là 11.920.000 vnđ/1 tháng.

Giảng viên cao cấp hạng II sẽ có mức lương và hệ số sau đây.

- Giảng viên bậc 1 với hệ số 4.4 nhận được mức lương là 6.556.000 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 2 với hệ số 4.74 nhận được mức lương là 7.062.600 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 3 với hệ số 5.8 nhận được mức lương là 7.569.200 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 4 với hệ số 5.42 nhận được mức lương là 8.075.800 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 5 với hệ số 5.76 nhận được mức lương là 8.582.400 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 6 với hệ số 6.1 nhận được mức lương là 9.089.000 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 7 với hệ số 6.44 nhận được mức lương là 9.295.600 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 8 với hệ số 6.78 nhận được mức lương là 10.102.200 vnđ/1 tháng.

Giảng viên cao cấp hạng II sẽ có mức lương và hệ số sau đây.

- Giảng viên bậc 1 với hệ số 2.34 nhận được mức lương là 3.486.600 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 2 với hệ số 2.67 nhận được mức lương là 3.978.300 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 3 với hệ số 3 nhận được mức lương là 4.470.000 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 4 với hệ số 3.33 nhận được mức lương là 4.961.700 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 5 với hệ số 3.66 nhận được mức lương là 5.453.400 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 6 với hệ số 3.99 nhận được mức lương là 5.945.100 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 7 với hệ số 4.32 nhận được mức lương là 6.436.800 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 8 với hệ số 4.65 nhận được mức lương là 6.928.500 vnđ/1 tháng.

- Giảng viên bậc 9 với hệ số 4.98 nhận được mức lương là 7.420.200 vnđ/1 tháng.

Trên đây là mức lương của giảng viên được tính theo cấp bậc và hệ số trong các trường đại học công lập. Thực tế mức lương mà các giảng viên nhận được chênh lệch rất nhiều vào nó dựa vào nhiều yếu tố. Dưới đây là một vài yếu tố ảnh thưởng đến lương giảng viên đại học.

2.2. Mức lương giảng viên đại học ảnh hưởng theo thâm niên và kinh nghiệm

Mức lương giảng viên đại học ảnh hưởng theo thâm niên và kinh nghiệm
Mức lương giảng viên đại học ảnh hưởng theo thâm niên và kinh nghiệm

Hầu hết mọi vị trí việc làm mức lương đều ảnh hưởng bởi thêm niên và kinh nghiệm làm việc và lương giảng viên đại học cũng vậy. Mức lương giảng viên đại học ảnh hưởng nhiều bởi thâm niên và kinh nghiêm. Cụ thể như sau.

- Với giảng viên đại học mới vào nghề mức lương nhận được thường không cao, chỉ vào khoảng từ 5.000.000 vnđ/ 1 tháng đến 7.000.000 vnđ/1 tháng. Những người giảng viên này thường không có kinh nghiệm làm việc nên xin việc khá khó và mức lương thấp.

- Nhưng chỉ sau khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, những người giảng viên đại học đã có mức lương hấp dẫn hơn nhiều vào khoảng 10.000.000 vnđ/ 1 tháng đến 15.000.000 vnđ/ 1 tháng.

- Không dừng lại ở đó với những người có kinh nghiệm và kỹ năng cao bạn còn nhận được mức lương hấp dẫn hơn nhiều. Có thể đàm phán với nhà trường để nhận một mức lương tương xứng và mức lương này chắc chắn phải cao gấp 2,3 lần mức lương cơ bản mà bạn nhận được.

2.3. Mức lương giảng viên đại học theo môn học

 Mức lương giảng viên đại học theo môn học
 Mức lương giảng viên đại học theo môn học

Ngoài việc xét lương theo thâm niên, hệ số thì một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của giảng viên đại học đó chính là ảnh hưởng bởi yếu tố môn học mà người giảng viên đó đảm nhận.

Những môn đòi hỏi cao về trình độ và kiến thức, những môn có nhu cầu tuyển dụng cao và thị trường đao thiếu nhân lực thì những môn này sẽ được nhận một mức lương hấp dẫn.

2.4. Mức lương giảng viên ảnh hưởng theo vị trí địa lý

Mức lương giảng viên ảnh hưởng theo vị trí địa lý
Mức lương giảng viên ảnh hưởng theo vị trí địa lý

Giảng viên là một trong những việc làm có mức lương chịu ảnh hưởng nhiều về vị trí địa lý. Ở đây mức lương của giáo viên có sự chênh lệch giữa các vùng đối với những giáo viên ở những nơi vùng sâu, vùng xa thường có thêm các khoản phụ cấp cụ thể như sau.

Đối với những người đang làm chuyên trách về  xóa mù chữ tại những vùng biên giới những vùng hải đảo xa xôi. Những đối tượng này nhận mức phục cấp lưu động là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Đến ngày 30/6/2020 được hưởng mức phụ cấp là 298.000 đồng.

Từ 1/7/2020 được hưởng mức phục cấp là 320.000 đồng.

Còn đối với những giảng viên thực hiện công việc giảng dạy ở những nơi có điều kiện khó khăn, hải đảo xa xôi sẽ được hưởng trợ cấp cụ thể như sau.

Mức phụ cấp đến ngày 30/6/2020.

Với hệ số 0.1 thì nhận được trợ cấp 149.000 vnđ.

Với hệ số 0.2 thì nhận được trợ cấp 298.000 vnđ.

Với hệ số 0.3 thì nhận được trợ cấp 447.000 vnđ.

Với hệ số 0.4 thì nhận được trợ cấp 596.000 vnđ.

Với hệ số 0.5 thì nhận được trợ cấp 745.000 vnđ.

Với hệ số 0.7 thì nhận được trợ cấp 1.043.000 vnđ.

Với hệ số 1.0 thì nhận được trợ cấp 1.490.000 vnđ.

Còn từ ngày 1/7/2020 được nhận mức phụ cấp như sau.

Với hệ số 0.1 thì nhận được trợ cấp 160.000 vnđ.

Với hệ số 0.2 thì nhận được trợ cấp 320.000 vnđ.

Với hệ số 0.3 thì nhận được trợ cấp 480.000 vnđ.

Với hệ số 0.4 thì nhận được trợ cấp 640.000 vnđ.

Với hệ số 0.5 thì nhận được trợ cấp 800.000 vnđ.

Với hệ số 0.7 thì nhận được trợ cấp 1.120.000 vnđ.

Với hệ số 1.0 thì nhận được trợ cấp 1.600.000 vnđ.

Trên đây là những khoản trợ cấp mà người giảng viên nhận được khi tham gia giảng dạy ở những vùng có điều kiện khó khăn.

Nhìn chung mức lương của giảng viên có nhiều thay đổi, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương đó. Nhưng để có mức lương cao và nắm giữ những vị trí quan trọng thì người giảng viên cần phải đảm bảo trình độ và khả năng của mình. Khi đã có đủ những điều kiện đó thì mức lương vào cơ hội thăng tiến luôn rộng mở không giới hạn.

3. Lộ trình thăng tiến mức lương của giảng viên đại học

 Lộ trình thăng tiến mức lương của giảng viên đại học
 Lộ trình thăng tiến mức lương của giảng viên đại học

Về con đường thăng tiến của giảng viên đại học cũng khá rõ, chúng ta có thể thấy được với những giáo viên mới vào trường chưa có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm giảng dạy thì lúc này mức lương thường thấp và hầu như chỉ được giữ những chức vụ như giảng viên phụ, trợ giảng. Sau một thời gian trợ giảng và làm việc những người này có kinh nghiệm sẽ được lên làm giảng viên chính và cứ thế nều giảng viên này làm tốt sẽ được lên làm tổ phố, tổ trường của khoa… Và rất nhiều những vị trí quan trọng khác mà người giảng viên đại học có thể nắm giữ.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đã giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích về lương giảng viên đại học, biết được những yếu tố ảnh hưởng đến mức lương. Chúc các bạn có được những mức lương phù hợp với năng lực khi đảm nhận vị trí giảng viên.

Rút gọn

Việc làm giáo dục - Đào tạo

Ngành giáo dục và đào tạo là một trong những ngành được đánh giá là có rất nhiều cơ hội việc làm, những vị trí việc làm trong ngành có nhiều cơ hội phát triển, mức lương và chế độ đãi ngộ tốt. Chính vì vậy mà ngành thu hút được rất nhiều bạn trẻ tham gia tìm kiếm. Bài viết sau sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. 

Việc làm giáo dục - Đào tạo