Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương hành chính nhân sự tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương hành chính nhân sự

12 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hành chính nhân sự12,444,895 VNĐ