Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương it support

Biểu đồ lương it support

10 triệu 519 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của it support10,519,000 VNĐ