Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Khách sạn - Nhà hàng tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Khách sạn - Nhà hàng

17 triệu 212 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Khách sạn - Nhà hàng17,212,121 VNĐ