Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Kiến trúc - Tk nội thất tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Kiến trúc - Tk nội thất

11 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Kiến trúc - Tk nội thất11,166,666 VNĐ