Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hiện trường

Biểu đồ lương kỹ sư hiện trường

15 triệu 466 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hiện trường15,466,000 VNĐ