Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương kỹ sư tự động hoá tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương kỹ sư tự động hoá

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hoá17,000,000 VNĐ